MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   2.96% (4 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.96% (4 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.96% (4 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 28/09/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Tăng 1
43 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 6 Lần Giảm 2
15 6 Lần Giảm 1
43 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Không tăng
81 6 Lần Tăng 1
85 6 Lần Không tăng
99 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

13 18 Lần Không tăng
48 17 Lần Tăng 1
15 15 Lần Không tăng
14 14 Lần Không tăng
19 14 Lần Không tăng
10 13 Lần Không tăng
38 13 Lần Tăng 1
41 13 Lần Không tăng
50 13 Lần Tăng 2
26 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Không tăng
66 12 Lần Tăng 1
79 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

05 (3 Ngày) (3 lần)
51 (3 Ngày) (3 lần)
23 (2 Ngày) (2 lần)
36 (2 Ngày) (2 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)
43 (2 Ngày) (3 lần)
66 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59      14 lần
30      13 lần
58      13 lần
44      12 lần
07      10 lần
29      10 lần
87      10 lần
96      10 lần
12      9 lần
20      9 lần
71      8 lần
73      8 lần
15      7 lần
27      7 lần
31      7 lần
60      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 0
0 13 Lần 4
17 Lần 5
1 10 Lần 4
11 Lần 3
2 11 Lần 5
12 Lần 2
3 21 Lần 6
14 Lần 1
4 13 Lần 3
18 Lần 5
5 19 Lần 5
13 Lần 1
6 12 Lần 2
6 Lần 2
7 11 Lần 4
14 Lần 6
8 12 Lần 0
15 Lần 2
9 13 Lần 0