MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   2.96% (4 lượt)
86
   2.96% (4 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.96% (4 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 13/01/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Tăng 1
86 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
13 3 Lần Tăng 2
19 3 Lần Giảm 1
27 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Giảm 1
69 3 Lần Tăng 2
71 3 Lần Tăng 2
76 3 Lần Tăng 1
88 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

30 7 Lần Không tăng
71 6 Lần Tăng 2
02 5 Lần Không tăng
12 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Không tăng
32 5 Lần Không tăng
33 5 Lần Không tăng
38 5 Lần Giảm 1
48 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Tăng 1
85 5 Lần Tăng 1
86 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Không tăng
97 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

16 15 Lần Tăng 1
11 14 Lần Không tăng
91 14 Lần Không tăng
97 14 Lần Không tăng
42 13 Lần Không tăng
48 13 Lần Không tăng
02 12 Lần Giảm 1
30 12 Lần Không tăng
38 12 Lần Không tăng
53 12 Lần Không tăng
58 12 Lần Tăng 1
86 12 Lần Tăng 1
88 12 Lần Tăng 1
95 12 Lần Tăng 1
96 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

29 (2 Ngày) (3 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)
47 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      14 lần
94      11 lần
01      10 lần
18      10 lần
50      10 lần
51      10 lần
70      10 lần
66      9 lần
06      8 lần
37      7 lần
39      7 lần
61      7 lần
75      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 14 Lần 6
19 Lần 5
1 11 Lần 2
12 Lần 2
2 16 Lần 1
13 Lần 0
3 11 Lần 1
17 Lần 5
4 7 Lần 2
10 Lần 5
5 12 Lần 1
7 Lần 0
6 14 Lần 3
14 Lần 7
7 15 Lần 2
18 Lần 3
8 18 Lần 4
15 Lần 2
9 17 Lần 5