MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   2.96% (4 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 12/06/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 4 Lần Không tăng
08 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Giảm 1
29 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Tăng 1
52 3 Lần Giảm 1
54 3 Lần Tăng 2
62 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Tăng 1
66 3 Lần Giảm 1
89 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

22 7 Lần Giảm 1
52 7 Lần Không tăng
89 7 Lần Không tăng
54 6 Lần Tăng 2
62 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

53 15 Lần Không tăng
10 14 Lần Không tăng
52 14 Lần Giảm 1
89 14 Lần Không tăng
44 13 Lần Tăng 1
45 13 Lần Không tăng
61 13 Lần Tăng 1
62 13 Lần Không tăng
74 13 Lần Không tăng
95 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

29 (2 Ngày) (2 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
44 (2 Ngày) (2 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      23 lần
99      18 lần
51      16 lần
80      13 lần
91      13 lần
04      12 lần
23      12 lần
86      11 lần
11      10 lần
02      9 lần
13      9 lần
38      9 lần
34      8 lần
01      7 lần
28      7 lần
41      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 12 Lần 2
10 Lần 1
1 9 Lần 0
18 Lần 4
2 15 Lần 0
13 Lần 1
3 10 Lần 3
15 Lần 4
4 16 Lần 7
17 Lần 8
5 16 Lần 7
18 Lần 6
6 19 Lần 3
12 Lần 4
7 11 Lần 4
10 Lần 0
8 12 Lần 0
10 Lần 1
9 15 Lần 5