MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Sáu

Thứ sáu
18/5/2018
Vĩnh Long
36 - 17
Bình Dương
45 - 37
Trà Vinh
59 - 45
Thứ sáu
11/5/2018
Vĩnh Long
85 - 54
Bình Dương
00 - 86
Trà Vinh
56 - 05
Thứ sáu
4/5/2018
Vĩnh Long
84 - 46
Bình Dương
60 - 68
Trà Vinh
38 - 26
Thứ sáu
27/4/2018
Vĩnh Long
82 - 12
Bình Dương
44 - 11
Trà Vinh
27 - 32
Thứ sáu
20/4/2018
Vĩnh Long
09 - 57
Bình Dương
57 - 27
Trà Vinh
71 - 84
Thứ sáu
13/4/2018
Vĩnh Long
17 - 29
Bình Dương
22 - 91
Trà Vinh
26 - 54
Thứ sáu
6/4/2018
Vĩnh Long
45 - 25
Bình Dương
37 - 62
Trà Vinh
49 - 11
Thứ sáu
30/3/2018
Vĩnh Long
53 - 47
Bình Dương
41 - 41
Trà Vinh
37 - 02
Thứ sáu
23/3/2018
Vĩnh Long
94 - 95
Bình Dương
33 - 96
Trà Vinh
81 - 64
Thứ sáu
16/3/2018
Vĩnh Long
02 - 84
Bình Dương
45 - 26
Trà Vinh
05 - 28
Thứ sáu
9/3/2018
Vĩnh Long
03 - 24
Bình Dương
30 - 42
Trà Vinh
42 - 47
Thứ sáu
2/3/2018
Vĩnh Long
33 - 54
Bình Dương
45 - 54
Trà Vinh
15 - 06
Thứ sáu
23/2/2018
Vĩnh Long
94 - 77
Bình Dương
60 - 98
Trà Vinh
69 - 56
Thứ sáu
16/2/2018
Vĩnh Long
07 - 38
Bình Dương
95 - 44
Trà Vinh
55 - 83
Thứ sáu
9/2/2018
Vĩnh Long
90 - 75
Bình Dương
78 - 12
Trà Vinh
23 - 02
Thứ sáu
2/2/2018
Vĩnh Long
13 - 32
Bình Dương
14 - 64
Trà Vinh
83 - 48
Thứ sáu
26/1/2018
Vĩnh Long
09 - 55
Bình Dương
59 - 83
Trà Vinh
45 - 68
Thứ sáu
19/1/2018
Vĩnh Long
87 - 90
Bình Dương
93 - 50
Trà Vinh
60 - 01
Thứ sáu
12/1/2018
Vĩnh Long
74 - 16
Bình Dương
31 - 62
Trà Vinh
42 - 86
Thứ sáu
5/1/2018
Vĩnh Long
17 - 98
Bình Dương
75 - 85
Trà Vinh
54 - 55
Thứ sáu
29/12/2017
Vĩnh Long
36 - 90
Bình Dương
99 - 39
Trà Vinh
47 - 13
Thứ sáu
22/12/2017
Vĩnh Long
69 - 00
Bình Dương
06 - 60
Trà Vinh
83 - 53
Thứ sáu
15/12/2017
Vĩnh Long
10 - 17
Bình Dương
85 - 31
Trà Vinh
01 - 86
Thứ sáu
8/12/2017
Vĩnh Long
08 - 88
Bình Dương
12 - 19
Trà Vinh
40 - 71
Thứ sáu
1/12/2017
Vĩnh Long
73 - 95
Bình Dương
48 - 29
Trà Vinh
69 - 44
Thứ sáu
24/11/2017
Vĩnh Long
29 - 17
Bình Dương
18 - 12
Trà Vinh
54 - 25
Thứ sáu
17/11/2017
Vĩnh Long
02 - 35
Bình Dương
21 - 59
Trà Vinh
72 - 50
Thứ sáu
10/11/2017
Vĩnh Long
33 - 76
Bình Dương
60 - 79
Trà Vinh
73 - 24
Thứ sáu
3/11/2017
Vĩnh Long
64 - 66
Bình Dương
83 - 54
Trà Vinh
56 - 01
Thứ sáu
27/10/2017
Vĩnh Long
93 - 50
Bình Dương
50 - 54
Trà Vinh
73 - 04