MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
20/4/2024
TP. HCM
40 - 74
Long An
56 - 78
Bình Phước
79 - 99
Hậu Giang
74 - 54
Thứ bảy
13/4/2024
TP. HCM
70 - 25
Long An
40 - 04
Bình Phước
72 - 95
Hậu Giang
09 - 75
Thứ bảy
6/4/2024
TP. HCM
91 - 31
Long An
81 - 19
Bình Phước
03 - 71
Hậu Giang
92 - 56
Thứ bảy
30/3/2024
TP. HCM
59 - 85
Long An
56 - 25
Bình Phước
10 - 37
Hậu Giang
89 - 47
Thứ bảy
23/3/2024
TP. HCM
67 - 34
Long An
39 - 87
Bình Phước
51 - 95
Hậu Giang
18 - 28
Thứ bảy
16/3/2024
TP. HCM
00 - 16
Long An
90 - 06
Bình Phước
54 - 59
Hậu Giang
13 - 09
Thứ bảy
9/3/2024
TP. HCM
95 - 56
Long An
62 - 03
Bình Phước
53 - 02
Hậu Giang
91 - 53
Thứ bảy
2/3/2024
TP. HCM
09 - 49
Long An
27 - 62
Bình Phước
01 - 88
Hậu Giang
16 - 18
Thứ bảy
24/2/2024
TP. HCM
24 - 41
Long An
93 - 72
Bình Phước
03 - 67
Hậu Giang
96 - 03
Thứ bảy
17/2/2024
TP. HCM
37 - 27
Long An
38 - 77
Bình Phước
40 - 20
Hậu Giang
93 - 46
Thứ bảy
10/2/2024
TP. HCM
89 - 89
Long An
00 - 05
Bình Phước
77 - 33
Hậu Giang
20 - 04
Thứ bảy
3/2/2024
TP. HCM
07 - 50
Long An
57 - 20
Bình Phước
93 - 19
Hậu Giang
88 - 66
Thứ bảy
27/1/2024
TP. HCM
28 - 97
Long An
26 - 63
Bình Phước
69 - 92
Hậu Giang
25 - 18
Thứ bảy
20/1/2024
TP. HCM
11 - 39
Long An
49 - 30
Bình Phước
20 - 25
Hậu Giang
04 - 03
Thứ bảy
13/1/2024
TP. HCM
22 - 23
Long An
50 - 33
Bình Phước
18 - 67
Hậu Giang
89 - 03
Thứ bảy
6/1/2024
TP. HCM
26 - 99
Long An
74 - 03
Bình Phước
72 - 11
Hậu Giang
98 - 54
Thứ bảy
30/12/2023
TP. HCM
85 - 24
Long An
81 - 23
Bình Phước
71 - 82
Hậu Giang
51 - 48
Thứ bảy
23/12/2023
TP. HCM
25 - 71
Long An
13 - 70
Bình Phước
64 - 33
Hậu Giang
82 - 31
Thứ bảy
16/12/2023
TP. HCM
88 - 68
Long An
90 - 31
Bình Phước
74 - 64
Hậu Giang
70 - 39
Thứ bảy
9/12/2023
TP. HCM
56 - 33
Long An
14 - 75
Bình Phước
86 - 56
Hậu Giang
66 - 78
Thứ bảy
2/12/2023
TP. HCM
45 - 59
Long An
09 - 51
Bình Phước
17 - 15
Hậu Giang
62 - 92
Thứ bảy
25/11/2023
TP. HCM
61 - 73
Long An
39 - 32
Bình Phước
65 - 17
Hậu Giang
86 - 23
Thứ bảy
18/11/2023
TP. HCM
54 - 30
Long An
21 - 54
Bình Phước
67 - 67
Hậu Giang
98 - 76
Thứ bảy
11/11/2023
TP. HCM
88 - 38
Long An
01 - 72
Bình Phước
73 - 85
Hậu Giang
72 - 46
Thứ bảy
4/11/2023
TP. HCM
54 - 85
Long An
80 - 06
Bình Phước
15 - 76
Hậu Giang
21 - 71
Thứ bảy
28/10/2023
TP. HCM
16 - 96
Long An
35 - 44
Bình Phước
54 - 92
Hậu Giang
13 - 00
Thứ bảy
21/10/2023
TP. HCM
40 - 27
Long An
31 - 37
Bình Phước
74 - 81
Hậu Giang
28 - 25
Thứ bảy
14/10/2023
TP. HCM
38 - 08
Long An
21 - 13
Bình Phước
78 - 35
Hậu Giang
68 - 50
Thứ bảy
7/10/2023
TP. HCM
55 - 00
Long An
48 - 91
Bình Phước
57 - 10
Hậu Giang
66 - 12
Thứ bảy
30/9/2023
TP. HCM
44 - 51
Long An
96 - 78
Bình Phước
09 - 94
Hậu Giang
46 - 45