MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/09/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/09/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4236
  B
  7935
  C
  2184
  D
  3753
  E
  0897
  G
  9370
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  G
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00590 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3753
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0897
 • 9370
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4236
 • 7935
 • 2184
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 753
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 310 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5818
   B
   9723
   C
   7012
   D
   6299
   E
   3671
   G
   4682
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00589 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5818
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7012
 • 4682
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9723
 • 6299
 • 3671
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 818
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 451 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7626
   B
   4626
   C
   3185
   D
   5481
   E
   7077
   G
   1920
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00588 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7626
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5481
 • 1920
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4626
 • 3185
 • 7077
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 626
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 335 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7696
   B
   4296
   C
   9118
   D
   9924
   E
   5596
   G
   1171
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00587 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4296
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7696
 • 1171
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9118
 • 9924
 • 5596
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 296
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 559 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1119
   B
   6686
   C
   2716
   D
   3567
   E
   2554
   G
   1828
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00586 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2716
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2554
 • 1828
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1119
 • 6686
 • 3567
 • 46 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 716
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 211 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8946
   B
   4013
   C
   3800
   D
   0082
   E
   5449
   G
   5085
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00585 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8946
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0082
 • 5085
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4013
 • 3800
 • 5449
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 946
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 440 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2254
   B
   9660
   C
   4824
   D
   0257
   E
   9261
   G
   9105
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00584 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9660
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4824
 • 0257
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2254
 • 9261
 • 9105
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 660
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 285 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8206
   B
   0456
   C
   3164
   D
   0276
   E
   6855
   G
   0101
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00583 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0456
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6855
 • 3164
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8206
 • 0276
 • 0101
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 456
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 56
 • 332 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5652
   B
   7702
   C
   4358
   D
   4447
   E
   3445
   G
   2141
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00582 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7702
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2141
 • 4447
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5652
 • 4358
 • 3445
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 702
 • 81 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 262 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/09/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3643
   B
   6417
   C
   3983
   D
   6943
   E
   9242
   G
   3506
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00581 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9242
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6943
 • 3506
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3643
 • 6417
 • 3983
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 242
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 409 vé