MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/11/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/11/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8186
  B
  0897
  C
  4067
  D
  1692
  E
  6634
  G
  0414
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  A
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00157 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 1692
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4067
 • 8186
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0897
 • 6634
 • 0414
 • 23 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 692
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 92
 • 557 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1622
   B
   5155
   C
   5573
   D
   2817
   E
   6392
   G
   3801
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00156 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3801
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6392
 • 5573
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1622
 • 5155
 • 2817
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 801
 • 321 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 619 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5279
   B
   6846
   C
   0163
   D
   0534
   E
   6173
   G
   0605
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00155 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0534
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6846
 • 5279
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0163
 • 6173
 • 0605
 • 26 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 534
 • 104 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 501 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1830
   B
   8176
   C
   1837
   D
   2765
   E
   0493
   G
   1633
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00154 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1830
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1837
 • 8176
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2765
 • 0493
 • 1633
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 830
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 672 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0860
   B
   5197
   C
   2774
   D
   5078
   E
   3397
   G
   2127
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00153 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0860
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3397
 • 5078
 • 68 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5197
 • 2774
 • 2127
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 860
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 590 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4386
   B
   4307
   C
   7227
   D
   2130
   E
   0671
   G
   4246
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00152 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4246
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7227
 • 4386
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4307
 • 2130
 • 0671
 • 23 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 246
 • 48 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 509 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5050
   B
   4497
   C
   3166
   D
   5191
   E
   4255
   G
   4985
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00151 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5050
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4497
 • 5191
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3166
 • 4255
 • 4985
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 050
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 50
 • 500 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2059
   B
   9126
   C
   6941
   D
   0753
   E
   2577
   G
   8638
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00150 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0753
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8638
 • 6941
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2059
 • 9126
 • 2577
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 753
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 591 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/11/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1493
   B
   9420
   C
   1389
   D
   1001
   E
   5123
   G
   3545
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00149 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1389
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3545
 • 1001
 • 41 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1493
 • 9420
 • 5123
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 389
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 995 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/10/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1776
   B
   2816
   C
   4116
   D
   3949
   E
   8621
   G
   7826
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00148 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3949
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1776
 • 8621
 • 33 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2816
 • 4116
 • 7826
 • 72 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 949
 • 84 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 49
 • 1,368 vé