MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
 THÔNG BÁO: Tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 góp phần phòng chống dịch Covid - 19 
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  01/04/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/03/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0410
  B
  5078
  C
  5691
  D
  5467
  E
  8034
  G
  5783
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  A
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00523 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8034
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5078
 • 0410
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5691
 • 5467
 • 5783
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 034
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 250 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2362
   B
   0259
   C
   2095
   D
   9120
   E
   8657
   G
   7291
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00522 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2095
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8657
 • 2362
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0259
 • 9120
 • 7291
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 321 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7927
   B
   0391
   C
   0342
   D
   6164
   E
   9216
   G
   9929
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00521 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0391
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7927
 • 0342
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6164
 • 9216
 • 9929
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 391
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 521 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1257
   B
   7366
   C
   2635
   D
   7548
   E
   4980
   G
   4906
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00520 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1257
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7548
 • 2635
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7366
 • 4980
 • 4906
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 257
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 279 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5001
   B
   7155
   C
   4250
   D
   4147
   E
   2280
   G
   8886
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00519 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4147
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5001
 • 2280
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7155
 • 4250
 • 8886
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 147
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 392 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2317
   B
   3168
   C
   1658
   D
   5555
   E
   5145
   G
   0846
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00518 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0846
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5145
 • 5555
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2317
 • 3168
 • 1658
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 846
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 295 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5115
   B
   8910
   C
   9064
   D
   9725
   E
   1900
   G
   3737
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00517 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3737
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9064
 • 1900
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5115
 • 8910
 • 9725
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 737
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 266 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4959
   B
   9617
   C
   2028
   D
   3114
   E
   3225
   G
   6167
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00516 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3225
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9617
 • 4959
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2028
 • 3114
 • 6167
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 225
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 327 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3001
   B
   7194
   C
   4166
   D
   3319
   E
   8157
   G
   0923
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00515 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7194
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3001
 • 8157
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4166
 • 3319
 • 0923
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 194
 • 76 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 202 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8612
   B
   6323
   C
   4685
   D
   4009
   E
   3005
   G
   9726
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00514 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9726
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4685
 • 4009
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8612
 • 6323
 • 3005
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 726
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 413 vé