MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/06/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/06/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  5079
  B
  9901
  C
  4974
  D
  6489
  E
  8917
  G
  0250
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00093 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9901
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5079
 • 6489
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4974
 • 8917
 • 0250
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 901
 • 85 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 781 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7227
   B
   8490
   C
   4832
   D
   4099
   E
   5514
   G
   7053
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00092 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4099
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8490
 • 5514
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7227
 • 4832
 • 7053
 • 36 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 099
 • 64 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 847 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0965
   B
   3774
   C
   1133
   D
   9536
   E
   0805
   G
   6008
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00091 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6008
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1133
 • 0965
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3774
 • 9536
 • 0805
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 008
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 1,067 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6789
   B
   5667
   C
   1403
   D
   2064
   E
   7296
   G
   9666
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00090 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1403
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7296
 • 5667
 • 31 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6789
 • 2064
 • 9666
 • 42 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 403
 • 70 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 819 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4099
   B
   4593
   C
   1339
   D
   9716
   E
   0725
   G
   1304
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00089 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9716
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4099
 • 1304
 • 37 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4593
 • 1339
 • 0725
 • 54 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 716
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 697 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9738
   B
   9844
   C
   5957
   D
   9404
   E
   6618
   G
   1698
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00088 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9738
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1698
 • 6618
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9844
 • 5957
 • 9404
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 738
 • 200 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 38
 • 1,864 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3081
   B
   2786
   C
   6870
   D
   1604
   E
   4728
   G
   6301
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00087 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6870
 • 14 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1604
 • 3081
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2786
 • 4728
 • 6301
 • 82 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 870
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 70
 • 748 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0209
   B
   5986
   C
   9818
   D
   1597
   E
   5179
   G
   7119
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00086 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9818
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5986
 • 0209
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1597
 • 5179
 • 7119
 • 37 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 818
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 947 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4302
   B
   8386
   C
   8948
   D
   1822
   E
   3840
   G
   5677
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00085 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8386
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1822
 • 3840
 • 24 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4302
 • 8948
 • 5677
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 386
 • 157 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 86
 • 967 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/06/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8231
   B
   6901
   C
   7308
   D
   1797
   E
   5964
   G
   2086
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00084 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1797
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7308
 • 5964
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8231
 • 6901
 • 2086
 • 31 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 797
 • 71 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 847 vé