MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/07/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9721
  B
  3529
  C
  5123
  D
  0157
  E
  5701
  G
  0687
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  E
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00260 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5123
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0157
 • 5701
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9721
 • 3529
 • 0687
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 123
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 525 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7883
   B
   4694
   C
   3498
   D
   5976
   E
   2109
   G
   2377
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00259 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2377
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4694
 • 5976
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7883
 • 3498
 • 2109
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 377
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 721 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5958
   B
   0210
   C
   4766
   D
   1274
   E
   0842
   G
   9349
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00258 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9349
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4766
 • 5958
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0210
 • 1274
 • 0842
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 349
 • 109 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 49
 • 704 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6147
   B
   3442
   C
   6938
   D
   9255
   E
   4822
   G
   6875
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00257 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4822
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9255
 • 6938
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6147
 • 3442
 • 6875
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 822
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 830 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4737
   B
   7708
   C
   3769
   D
   8588
   E
   4342
   G
   9997
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00256 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4342
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8588
 • 4737
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7708
 • 3769
 • 9997
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 342
 • 73 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 607 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2407
   B
   7882
   C
   1283
   D
   6059
   E
   4784
   G
   7138
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00255 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2407
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1283
 • 6059
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7882
 • 4784
 • 7138
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 407
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 814 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2429
   B
   1617
   C
   0443
   D
   8027
   E
   5679
   G
   4358
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00254 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1617
 • 20 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2429
 • 0443
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8027
 • 5679
 • 4358
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 617
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 17
 • 489 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2979
   B
   1580
   C
   3512
   D
   0687
   E
   5949
   G
   5337
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00253 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3512
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5949
 • 5337
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2979
 • 1580
 • 0687
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 512
 • 71 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 925 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/07/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1660
   B
   9628
   C
   0701
   D
   3659
   E
   4706
   G
   8104
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00252 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0701
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9628
 • 4706
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1660
 • 3659
 • 8104
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 701
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 389 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/06/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3659
   B
   6574
   C
   2405
   D
   0081
   E
   3831
   G
   8301
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00251 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8301
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3831
 • 0081
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3659
 • 6574
 • 2405
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 301
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 01
 • 524 vé