MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/01/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0650
  B
  0103
  C
  3009
  D
  6435
  E
  4675
  G
  6133
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  D
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00640 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0103
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4675
 • 6435
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0650
 • 3009
 • 6133
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 103
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 274 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0554
   B
   6287
   C
   0575
   D
   4967
   E
   9430
   G
   7941
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00639 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7941
 • 24 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0554
 • 0575
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6287
 • 4967
 • 9430
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 941
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 243 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9650
   B
   7864
   C
   4983
   D
   8302
   E
   1720
   G
   2287
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00638 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8302
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1720
 • 7864
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9650
 • 4983
 • 2287
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 302
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 423 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4850
   B
   2939
   C
   7353
   D
   7935
   E
   4928
   G
   3975
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00637 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7935
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7353
 • 4928
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4850
 • 2939
 • 3975
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 935
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 35
 • 385 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6707
   B
   2164
   C
   4143
   D
   1456
   E
   3733
   G
   1286
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00636 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4143
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6707
 • 1286
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2164
 • 1456
 • 3733
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 143
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 43
 • 311 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6899
   B
   4419
   C
   0622
   D
   3007
   E
   9967
   G
   7147
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00635 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6899
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3007
 • 7147
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4419
 • 0622
 • 9967
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 899
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 461 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6390
   B
   8177
   C
   7852
   D
   0025
   E
   7475
   G
   1885
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00634 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7475
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0025
 • 6390
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8177
 • 7852
 • 1885
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 475
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 75
 • 371 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3225
   B
   1652
   C
   3772
   D
   2093
   E
   6767
   G
   2017
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00633 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6767
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1652
 • 3772
 • 76 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3225
 • 2093
 • 2017
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 767
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 411 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4581
   B
   0367
   C
   6747
   D
   3887
   E
   4260
   G
   8938
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00632 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0367
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3887
 • 4581
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6747
 • 4260
 • 8938
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 367
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 380 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9963
   B
   7931
   C
   3479
   D
   1458
   E
   5318
   G
   7979
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00631 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5318
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1458
 • 7931
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9963
 • 3479
 • 7979
 • 54 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 318
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 420 vé