MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/03/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6587
  B
  5821
  C
  5468
  D
  5011
  E
  6356
  G
  9558
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  E
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00363 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5011
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5468
 • 6356
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6587
 • 5821
 • 9558
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 011
 • 62 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 696 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8443
   B
   3611
   C
   2564
   D
   3993
   E
   2719
   G
   8256
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00362 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3611
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2719
 • 3993
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8443
 • 2564
 • 8256
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 611
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 1,134 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3098
   B
   6022
   C
   3182
   D
   3197
   E
   1747
   G
   5327
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00361 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6022
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3182
 • 3197
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3098
 • 1747
 • 5327
 • 49 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 022
 • 59 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 642 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6928
   B
   8621
   C
   1619
   D
   3394
   E
   4344
   G
   8332
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00360 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8621
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4344
 • 6928
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1619
 • 3394
 • 8332
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 621
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 546 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0899
   B
   1300
   C
   0387
   D
   8386
   E
   2012
   G
   2249
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00359 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2012
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2249
 • 8386
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0899
 • 1300
 • 0387
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 012
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 1,069 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1304
   B
   6110
   C
   4145
   D
   2248
   E
   1088
   G
   7625
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00358 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2248
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1304
 • 6110
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4145
 • 1088
 • 7625
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 248
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 48
 • 518 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6355
   B
   6806
   C
   9573
   D
   4580
   E
   1216
   G
   6135
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00357 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6355
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4580
 • 9573
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6806
 • 1216
 • 6135
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 355
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 55
 • 560 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9553
   B
   6490
   C
   8552
   D
   6245
   E
   3146
   G
   9913
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00356 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6245
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9553
 • 9913
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6490
 • 8552
 • 3146
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 245
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 403 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0285
   B
   8732
   C
   7394
   D
   5716
   E
   4079
   G
   5673
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00355 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5673
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0285
 • 7394
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8732
 • 5716
 • 4079
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 673
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 614 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6061
   B
   2822
   C
   5647
   D
   8107
   E
   1428
   G
   0309
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00354 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6061
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5647
 • 0309
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2822
 • 8107
 • 1428
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 061
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 690 vé