MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/09/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7458
  B
  7755
  C
  5356
  D
  9888
  E
  4408
  G
  8931
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  B
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00442 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9888
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8931
 • 7755
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7458
 • 5356
 • 4408
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 888
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 415 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9273
   B
   9912
   C
   4127
   D
   8395
   E
   4378
   G
   6180
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00441 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8395
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9912
 • 9273
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4127
 • 4378
 • 6180
 • 35 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 395
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 325 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8751
   B
   5432
   C
   6359
   D
   4588
   E
   4073
   G
   4856
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00440 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5432
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4588
 • 4073
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8751
 • 6359
 • 4856
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 432
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 653 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0022
   B
   1908
   C
   5470
   D
   9015
   E
   1324
   G
   1704
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00439 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9015
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5470
 • 1704
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0022
 • 1908
 • 1324
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 015
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 15
 • 518 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6083
   B
   2037
   C
   8647
   D
   6967
   E
   8347
   G
   1998
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00438 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8647
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6967
 • 1998
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6083
 • 2037
 • 8347
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 647
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 334 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6354
   B
   3075
   C
   0407
   D
   9494
   E
   7019
   G
   4577
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00437 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6354
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4577
 • 7019
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3075
 • 0407
 • 9494
 • 68 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 354
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 340 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0312
   B
   6234
   C
   4916
   D
   6619
   E
   6266
   G
   1301
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00436 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4916
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6266
 • 1301
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0312
 • 6234
 • 6619
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 916
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 246 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0511
   B
   6728
   C
   0250
   D
   5843
   E
   0446
   G
   6755
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00435 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0250
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0511
 • 6755
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6728
 • 5843
 • 0446
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 250
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 50
 • 359 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5725
   B
   8237
   C
   4738
   D
   8175
   E
   8742
   G
   6853
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00434 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6853
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5725
 • 8742
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8237
 • 4738
 • 8175
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 853
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 355 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2869
   B
   6433
   C
   0252
   D
   9537
   E
   7901
   G
   1930
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00433 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0252
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1930
 • 2869
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6433
 • 9537
 • 7901
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 252
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 789 vé