MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/10/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/10/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00939 | Ngày quay thưởng 03/10/2023

 • 03
 • 15
 • 27
 • 29
 • 37
 • 48
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 90,070,410,900đ
Jackpot 2         0 3,305,540,600đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      898 500,000đ
Giải ba     19,423 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00938 | Ngày quay thưởng 30/09/2023

 • 03
 • 13
 • 19
 • 30
 • 38
 • 44
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 87,320,545,500đ
Jackpot 2         1 6,877,471,800đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      1,001 500,000đ
Giải ba     19,647 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00937 | Ngày quay thưởng 28/09/2023

 • 04
 • 23
 • 36
 • 45
 • 47
 • 50
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 82,096,341,600đ
Jackpot 2         0 6,297,004,700đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      746 500,000đ
Giải ba     15,150 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00936 | Ngày quay thưởng 26/09/2023

 • 14
 • 20
 • 24
 • 27
 • 41
 • 44
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,347,149,150đ
Jackpot 2         0 5,769,316,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      822 500,000đ
Giải ba     15,397 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00935 | Ngày quay thưởng 23/09/2023

 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,457,474,800đ
Jackpot 2         0 5,226,019,500đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      635 500,000đ
Giải ba     14,725 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00934 | Ngày quay thưởng 21/09/2023

 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,899,735,300đ
Jackpot 2         0 4,719,604,000đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      676 500,000đ
Giải ba     13,877 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00933 | Ngày quay thưởng 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,650,236,700đ
Jackpot 2         0 4,358,548,600đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      555 500,000đ
Giải ba     13,751 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00932 | Ngày quay thưởng 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,815,809,550đ
Jackpot 2         0 4,043,612,250đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      584 500,000đ
Giải ba     12,178 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00931 | Ngày quay thưởng 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,333,976,300đ
Jackpot 2         0 3,767,853,000đ
Giải nhất       1 40,000,000đ
Giải nhì      642 500,000đ
Giải ba     13,037 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00930 | Ngày quay thưởng 12/09/2023

 • 26
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,990,967,600đ
Jackpot 2         0 3,507,518,700đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      563 500,000đ
Giải ba     13,789 50,000đ