MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/09/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00179 | Ngày quay thưởng 22/09/2018

 • 01
 • 08
 • 17
 • 28
 • 40
 • 50
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 63,494,160,150đ
Jackpot 2         0 3,680,143,500đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      513 500,000đ
Giải ba     12,015 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00178 | Ngày quay thưởng 20/09/2018

 • 03
 • 32
 • 35
 • 46
 • 47
 • 49
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,507,022,700đ
Jackpot 2         0 3,459,350,450đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      529 500,000đ
Giải ba     10,958 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00177 | Ngày quay thưởng 18/09/2018

 • 08
 • 21
 • 32
 • 43
 • 48
 • 53
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,535,024,150đ
Jackpot 2         0 3,240,239,500đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      614 500,000đ
Giải ba     13,132 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00176 | Ngày quay thưởng 15/09/2018

 • 02
 • 05
 • 28
 • 30
 • 46
 • 50
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 57,372,868,650đ
Jackpot 2         1 5,333,582,600đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      456 500,000đ
Giải ba     11,168 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00175 | Ngày quay thưởng 13/09/2018

 • 04
 • 06
 • 07
 • 26
 • 40
 • 44
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,368,863,400đ
Jackpot 2         0 5,110,915,350đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      677 500,000đ
Giải ba     12,000 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00174 | Ngày quay thưởng 11/09/2018

 • 13
 • 17
 • 28
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,696,842,500đ
Jackpot 2         0 4,925,135,250đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      595 500,000đ
Giải ba     13,502 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00173 | Ngày quay thưởng 08/09/2018

 • 09
 • 11
 • 12
 • 24
 • 35
 • 43
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,566,176,200đ
Jackpot 2         0 4,688,394,550đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      755 500,000đ
Giải ba     14,208 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00172 | Ngày quay thưởng 06/09/2018

 • 04
 • 11
 • 15
 • 21
 • 24
 • 27
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,962,814,050đ
Jackpot 2         0 4,510,243,200đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      587 500,000đ
Giải ba     11,881 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00171 | Ngày quay thưởng 04/09/2018

 • 08
 • 18
 • 20
 • 29
 • 34
 • 37
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,210,550,500đ
Jackpot 2         0 4,315,547,250đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      687 500,000đ
Giải ba     13,747 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00170 | Ngày quay thưởng 01/09/2018

 • 02
 • 08
 • 20
 • 21
 • 28
 • 36
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,296,717,600đ
Jackpot 2         0 4,102,899,150đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      657 500,000đ
Giải ba     12,026 50,000đ