MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/05/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00127 | Ngày quay thưởng 24/05/2018

 • 24
 • 25
 • 26
 • 29
 • 36
 • 48
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,284,469,900đ
Jackpot 2         0 3,167,129,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      634 500,000đ
Giải ba     12,330 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00126 | Ngày quay thưởng 22/05/2018

 • 04
 • 05
 • 08
 • 17
 • 35
 • 47
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,780,304,400đ
Jackpot 2         1 3,647,009,800đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      610 500,000đ
Giải ba     14,017 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00125 | Ngày quay thưởng 19/05/2018

 • 33
 • 35
 • 45
 • 52
 • 53
 • 55
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 42,114,151,200đ
Jackpot 2         0 3,449,198,200đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      598 500,000đ
Giải ba     11,622 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00124 | Ngày quay thưởng 17/05/2018

 • 13
 • 31
 • 38
 • 45
 • 53
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,161,824,400đ
Jackpot 2         0 3,232,273,000đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      479 500,000đ
Giải ba     11,025 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00123 | Ngày quay thưởng 15/05/2018

 • 03
 • 06
 • 29
 • 37
 • 44
 • 49
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,071,367,400đ
Jackpot 2         1 4,330,115,250đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      640 500,000đ
Giải ba     13,707 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00122 | Ngày quay thưởng 12/05/2018

 • 01
 • 09
 • 26
 • 38
 • 54
 • 55
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,643,065,250đ
Jackpot 2         0 4,060,303,900đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      555 500,000đ
Giải ba     13,041 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00121 | Ngày quay thưởng 10/05/2018

 • 02
 • 06
 • 08
 • 34
 • 39
 • 43
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,632,951,700đ
Jackpot 2         0 3,836,957,950đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      571 500,000đ
Giải ba     12,780 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00120 | Ngày quay thưởng 08/05/2018

 • 03
 • 16
 • 23
 • 24
 • 38
 • 42
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,688,034,150đ
Jackpot 2         0 3,620,856,000đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      728 500,000đ
Giải ba     13,633 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00119 | Ngày quay thưởng 05/05/2018

 • 16
 • 32
 • 33
 • 37
 • 40
 • 48
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 303,899,669,850đ
Jackpot 2         0 3,433,296,650đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      878 500,000đ
Giải ba     18,115 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/05/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00118 | Ngày quay thưởng 03/05/2018

 • 23
 • 27
 • 33
 • 37
 • 39
 • 49
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 300,000,000,000đ
Jackpot 2         1 36,846,222,000đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      1,130 500,000đ
Giải ba     23,297 50,000đ