MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  04/12/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/12/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00809 | Ngày quay thưởng 01/12/2022

 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 103,576,368,900đ
Jackpot 2         0 3,527,962,850đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1,176 500,000đ
Giải ba     27,323 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00808 | Ngày quay thưởng 29/11/2022

 • 02
 • 13
 • 16
 • 18
 • 41
 • 42
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 98,824,703,250đ
Jackpot 2         1 4,332,824,400đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1,328 500,000đ
Giải ba     28,763 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00807 | Ngày quay thưởng 26/11/2022

 • 08
 • 23
 • 24
 • 48
 • 49
 • 52
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 94,333,835,100đ
Jackpot 2         0 3,833,839,050đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1,074 500,000đ
Giải ba     23,690 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00806 | Ngày quay thưởng 24/11/2022

 • 04
 • 06
 • 18
 • 27
 • 52
 • 53
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 90,352,111,350đ
Jackpot 2         0 3,391,425,300đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1,167 500,000đ
Giải ba     25,093 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00805 | Ngày quay thưởng 22/11/2022

 • 03
 • 09
 • 21
 • 22
 • 26
 • 35
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 86,829,283,650đ
Jackpot 2         1 3,395,057,800đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,374 500,000đ
Giải ba     27,540 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00804 | Ngày quay thưởng 19/11/2022

 • 03
 • 15
 • 22
 • 39
 • 46
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,273,763,450đ
Jackpot 2         1 3,384,349,700đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,137 500,000đ
Giải ba     24,479 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00803 | Ngày quay thưởng 17/11/2022

 • 01
 • 19
 • 25
 • 27
 • 38
 • 42
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,814,616,150đ
Jackpot 2         1 3,390,879,700đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      1,010 500,000đ
Giải ba     21,729 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00802 | Ngày quay thưởng 15/11/2022

 • 04
 • 20
 • 26
 • 36
 • 47
 • 51
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,296,698,850đ
Jackpot 2         1 3,739,374,550đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      982 500,000đ
Giải ba     21,877 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00801 | Ngày quay thưởng 12/11/2022

 • 08
 • 18
 • 23
 • 30
 • 35
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,525,177,750đ
Jackpot 2         0 3,320,316,650đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      884 500,000đ
Giải ba     18,904 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00800 | Ngày quay thưởng 10/11/2022

 • 08
 • 11
 • 14
 • 27
 • 38
 • 45
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,642,327,900đ
Jackpot 2         1 3,246,053,000đ
Giải nhất       26 40,000,000đ
Giải nhì      1,103 500,000đ
Giải ba     24,287 50,000đ