MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  08/07/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00746 | Ngày quay thưởng 07/07/2022

 • 18
 • 24
 • 32
 • 43
 • 48
 • 55
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 172,448,183,100đ
Jackpot 2         0 10,255,772,350đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1,662 500,000đ
Giải ba     32,784 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00745 | Ngày quay thưởng 05/07/2022

 • 05
 • 07
 • 12
 • 26
 • 29
 • 44
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 162,630,330,150đ
Jackpot 2         0 9,164,899,800đ
Giải nhất       45 40,000,000đ
Giải nhì      2,143 500,000đ
Giải ba     38,596 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00744 | Ngày quay thưởng 02/07/2022

 • 06
 • 26
 • 39
 • 40
 • 46
 • 47
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 153,712,284,600đ
Jackpot 2         0 8,174,005,850đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1,491 500,000đ
Giải ba     29,365 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00743 | Ngày quay thưởng 30/06/2022

 • 05
 • 11
 • 15
 • 19
 • 29
 • 31
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 145,146,456,750đ
Jackpot 2         0 7,222,247,200đ
Giải nhất       30 40,000,000đ
Giải nhì      1,428 500,000đ
Giải ba     29,397 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00742 | Ngày quay thưởng 28/06/2022

 • 05
 • 22
 • 30
 • 32
 • 38
 • 55
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 137,360,420,850đ
Jackpot 2         0 6,357,132,100đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,321 500,000đ
Giải ba     30,096 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00741 | Ngày quay thưởng 25/06/2022

 • 14
 • 17
 • 31
 • 35
 • 37
 • 40
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 128,468,041,500đ
Jackpot 2         0 5,369,089,950đ
Giải nhất       24 40,000,000đ
Giải nhì      1,100 500,000đ
Giải ba     24,718 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00740 | Ngày quay thưởng 23/06/2022

 • 10
 • 22
 • 23
 • 34
 • 46
 • 54
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 120,359,597,700đ
Jackpot 2         0 4,468,151,750đ
Giải nhất       26 40,000,000đ
Giải nhì      1,251 500,000đ
Giải ba     26,671 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00739 | Ngày quay thưởng 21/06/2022

 • 09
 • 13
 • 19
 • 21
 • 34
 • 51
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 112,724,914,800đ
Jackpot 2         0 3,619,853,650đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,387 500,000đ
Giải ba     28,067 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00738 | Ngày quay thưởng 18/06/2022

 • 06
 • 27
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 107,146,231,950đ
Jackpot 2         1 7,616,155,500đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,100 500,000đ
Giải ba     25,139 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00737 | Ngày quay thưởng 16/06/2022

 • 09
 • 13
 • 21
 • 40
 • 51
 • 54
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 99,398,788,050đ
Jackpot 2         0 6,755,328,400đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      936 500,000đ
Giải ba     21,336 50,000đ