MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/07/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00152 | Ngày quay thưởng 21/07/2018

 • 07
 • 31
 • 33
 • 37
 • 46
 • 52
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,751,723,250đ
Jackpot 2         0 4,119,356,050đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      513 500,000đ
Giải ba     9,669 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00151 | Ngày quay thưởng 19/07/2018

 • 11
 • 13
 • 28
 • 34
 • 44
 • 47
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,072,762,000đ
Jackpot 2         0 3,932,804,800đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      417 500,000đ
Giải ba     8,692 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00150 | Ngày quay thưởng 17/07/2018

 • 05
 • 14
 • 22
 • 27
 • 31
 • 40
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,660,230,900đ
Jackpot 2         0 3,775,856,900đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      473 500,000đ
Giải ba     10,056 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00149 | Ngày quay thưởng 14/07/2018

 • 04
 • 19
 • 23
 • 34
 • 38
 • 50
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 47,012,873,700đ
Jackpot 2         0 3,591,386,800đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      545 500,000đ
Giải ba     11,277 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00148 | Ngày quay thưởng 12/07/2018

 • 08
 • 15
 • 18
 • 21
 • 24
 • 49
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,034,013,550đ
Jackpot 2         0 3,371,513,450đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      532 500,000đ
Giải ba     11,274 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00147 | Ngày quay thưởng 10/07/2018

 • 06
 • 10
 • 16
 • 20
 • 27
 • 29
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,270,472,550đ
Jackpot 2         0 3,175,564,450đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      825 500,000đ
Giải ba     14,755 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00146 | Ngày quay thưởng 07/07/2018

 • 02
 • 30
 • 45
 • 48
 • 49
 • 53
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,690,392,500đ
Jackpot 2         1 3,939,988,950đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      440 500,000đ
Giải ba     9,224 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00145 | Ngày quay thưởng 05/07/2018

 • 04
 • 15
 • 22
 • 24
 • 43
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 39,908,934,300đ
Jackpot 2         0 3,742,049,150đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      502 500,000đ
Giải ba     9,999 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/07/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00144 | Ngày quay thưởng 03/07/2018

 • 30
 • 32
 • 34
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,162,758,350đ
Jackpot 2         0 3,548,029,600đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      451 500,000đ
Giải ba     9,664 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/06/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00143 | Ngày quay thưởng 30/06/2018

 • 03
 • 12
 • 23
 • 24
 • 30
 • 33
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,351,516,000đ
Jackpot 2         0 3,346,780,450đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      490 500,000đ
Giải ba     10,725 50,000đ