MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/01/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00678 | Ngày quay thưởng 27/01/2022

 • 01
 • 26
 • 31
 • 36
 • 40
 • 46
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 50,363,385,150đ
Jackpot 2         0 5,506,353,100đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      521 500,000đ
Giải ba     12,651 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00677 | Ngày quay thưởng 25/01/2022

 • 02
 • 16
 • 17
 • 20
 • 31
 • 51
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,714,037,600đ
Jackpot 2         0 5,211,981,150đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      724 500,000đ
Giải ba     16,146 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00676 | Ngày quay thưởng 22/01/2022

 • 02
 • 06
 • 16
 • 29
 • 37
 • 42
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,903,463,150đ
Jackpot 2         0 4,899,695,100đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      684 500,000đ
Giải ba     14,534 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00675 | Ngày quay thưởng 20/01/2022

 • 08
 • 21
 • 32
 • 34
 • 41
 • 46
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,691,966,950đ
Jackpot 2         0 4,653,973,300đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      662 500,000đ
Giải ba     13,202 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00674 | Ngày quay thưởng 18/01/2022

 • 06
 • 15
 • 16
 • 33
 • 41
 • 43
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,661,845,500đ
Jackpot 2         0 4,428,404,250đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      721 500,000đ
Giải ba     15,339 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00673 | Ngày quay thưởng 15/01/2022

 • 20
 • 26
 • 41
 • 46
 • 47
 • 48
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,394,271,200đ
Jackpot 2         0 4,176,451,550đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      473 500,000đ
Giải ba     10,831 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00672 | Ngày quay thưởng 13/01/2022

 • 07
 • 12
 • 17
 • 26
 • 37
 • 46
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,143,063,400đ
Jackpot 2         0 3,926,317,350đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      719 500,000đ
Giải ba     13,837 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00671 | Ngày quay thưởng 11/01/2022

 • 12
 • 25
 • 26
 • 28
 • 33
 • 46
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,313,096,550đ
Jackpot 2         0 3,722,987,700đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      668 500,000đ
Giải ba     15,316 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00670 | Ngày quay thưởng 08/01/2022

 • 06
 • 17
 • 37
 • 41
 • 48
 • 50
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,041,280,550đ
Jackpot 2         0 3,470,563,700đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      488 500,000đ
Giải ba     10,830 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/01/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00669 | Ngày quay thưởng 06/01/2022

 • 04
 • 08
 • 14
 • 21
 • 30
 • 49
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 40,268,451,000đ
Jackpot 2         0 3,243,754,750đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      589 500,000đ
Giải ba     12,808 50,000đ