MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/07/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00445 | Ngày quay thưởng 02/07/2020

 • 04
 • 10
 • 20
 • 38
 • 48
 • 53
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 66,366,603,300đ
Jackpot 2         0 3,654,935,150đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      524 500,000đ
Giải ba     11,779 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00444 | Ngày quay thưởng 30/06/2020

 • 05
 • 11
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,312,813,650đ
Jackpot 2         0 3,426,736,300đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      798 500,000đ
Giải ba     15,517 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00443 | Ngày quay thưởng 27/06/2020

 • 02
 • 06
 • 38
 • 47
 • 50
 • 53
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,496,583,500đ
Jackpot 2         0 3,224,932,950đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      449 500,000đ
Giải ba     11,268 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00442 | Ngày quay thưởng 25/06/2020

 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 27
 • 40
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,472,186,950đ
Jackpot 2         1 3,613,345,900đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      801 500,000đ
Giải ba     14,601 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00441 | Ngày quay thưởng 23/06/2020

 • 02
 • 18
 • 28
 • 46
 • 52
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,805,962,050đ
Jackpot 2         0 3,428,209,800đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      567 500,000đ
Giải ba     11,922 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00440 | Ngày quay thưởng 20/06/2020

 • 05
 • 09
 • 33
 • 43
 • 44
 • 50
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,914,961,250đ
Jackpot 2         0 3,218,098,600đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      471 500,000đ
Giải ba     10,296 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00439 | Ngày quay thưởng 18/06/2020

 • 05
 • 18
 • 27
 • 45
 • 50
 • 54
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,952,073,850đ
Jackpot 2         1 3,122,220,850đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      926 500,000đ
Giải ba     12,571 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00438 | Ngày quay thưởng 16/06/2020

 • 02
 • 15
 • 16
 • 23
 • 33
 • 54
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,852,086,200đ
Jackpot 2         1 3,735,115,200đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      617 500,000đ
Giải ba     12,460 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00437 | Ngày quay thưởng 13/06/2020

 • 07
 • 09
 • 11
 • 30
 • 43
 • 53
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,151,425,050đ
Jackpot 2         0 3,546,152,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      604 500,000đ
Giải ba     11,536 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00436 | Ngày quay thưởng 11/06/2020

 • 03
 • 21
 • 25
 • 32
 • 35
 • 52
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 50,713,813,200đ
Jackpot 2         0 3,386,418,200đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      464 500,000đ
Giải ba     10,198 50,000đ