MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Nam đài đến ngày 02/12/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

63 ( 5 Lần ) Tăng 1
08 ( 4 Lần ) Tăng 1
01 ( 3 Lần ) Tăng 2
06 ( 3 Lần ) Giảm 1
13 ( 3 Lần ) Giảm 2
24 ( 3 Lần ) Không tăng
36 ( 3 Lần ) Tăng 1
38 ( 3 Lần ) Không tăng
39 ( 3 Lần ) Tăng 1
47 ( 3 Lần ) Không tăng
66 ( 3 Lần ) Giảm 1
74 ( 3 Lần ) Không tăng
91 ( 3 Lần ) Không tăng
95 ( 3 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

08 ( 6 Lần ) Tăng 1
13 ( 6 Lần ) Giảm 1
54 ( 6 Lần ) Không tăng
91 ( 6 Lần ) Không tăng
05 ( 5 Lần ) Không tăng
06 ( 5 Lần ) Giảm 1
24 ( 5 Lần ) Tăng 1
38 ( 5 Lần ) Không tăng
39 ( 5 Lần ) Tăng 1
45 ( 5 Lần ) Không tăng
63 ( 5 Lần ) Tăng 1
65 ( 5 Lần ) Không tăng
66 ( 5 Lần ) Không tăng
67 ( 5 Lần ) Giảm 1
74 ( 5 Lần ) Không tăng
92 ( 5 Lần ) Tăng 1
98 ( 5 Lần ) Không tăng
99 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

91 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
08 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
63 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

27      ( 14 ngày )
00      ( 11 ngày )
18      ( 10 ngày )
46      ( 10 ngày )
21      ( 9 ngày )
69      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 1
0 8 Lần 2
8 Lần 0
1 9 Lần 0
4 Lần 2
2 9 Lần 1
15 Lần 2
3 15 Lần 0
9 Lần 1
4 16 Lần 1
8 Lần 1
5 8 Lần 0
15 Lần 0
6 12 Lần 0
13 Lần 1
7 8 Lần 1
9 Lần 1
8 11 Lần 1
13 Lần 1
9 12 Lần 4