MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

00
   0.56% (1 lượt)
01
   1.67% (3 lượt)
02
   0.56% (1 lượt)
03
   1.11% (2 lượt)
04
   0.56% (1 lượt)
06
   1.11% (2 lượt)
07
   2.78% (5 lượt)
08
   1.11% (2 lượt)
09
   2.22% (4 lượt)
10
   1.67% (3 lượt)
12
   1.67% (3 lượt)
13
   1.11% (2 lượt)
14
   1.11% (2 lượt)
15
   0.56% (1 lượt)
16
   0.56% (1 lượt)
17
   2.22% (4 lượt)
18
   1.11% (2 lượt)
19
   1.11% (2 lượt)
20
   0.56% (1 lượt)
21
   1.11% (2 lượt)
23
   1.67% (3 lượt)
24
   0.56% (1 lượt)
25
   0.56% (1 lượt)
26
   1.67% (3 lượt)
27
   0.56% (1 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
29
   1.67% (3 lượt)
30
   0.56% (1 lượt)
31
   1.67% (3 lượt)
32
   0.56% (1 lượt)
33
   2.22% (4 lượt)
36
   0.56% (1 lượt)
37
   1.11% (2 lượt)
40
   1.11% (2 lượt)
41
   1.11% (2 lượt)
42
   1.11% (2 lượt)
43
   0.56% (1 lượt)
44
   1.67% (3 lượt)
45
   0.56% (1 lượt)
48
   1.11% (2 lượt)
49
   1.11% (2 lượt)
51
   1.67% (3 lượt)
52
   1.11% (2 lượt)
53
   2.22% (4 lượt)
54
   1.11% (2 lượt)
56
   1.11% (2 lượt)
57
   1.11% (2 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
59
   1.67% (3 lượt)
60
   1.67% (3 lượt)
61
   1.67% (3 lượt)
62
   0.56% (1 lượt)
63
   1.11% (2 lượt)
64
   0.56% (1 lượt)
65
   0.56% (1 lượt)
66
   2.22% (4 lượt)
67
   2.22% (4 lượt)
68
   1.11% (2 lượt)
69
   1.67% (3 lượt)
70
   1.11% (2 lượt)
71
   0.56% (1 lượt)
72
   1.67% (3 lượt)
73
   1.11% (2 lượt)
74
   0.56% (1 lượt)
75
   1.11% (2 lượt)
76
   3.89% (7 lượt)
77
   0.56% (1 lượt)
79
   0.56% (1 lượt)
80
   1.11% (2 lượt)
81
   0.56% (1 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
83
   0.56% (1 lượt)
84
   0.56% (1 lượt)
86
   0.56% (1 lượt)
87
   1.67% (3 lượt)
88
   0.56% (1 lượt)
89
   0.56% (1 lượt)
90
   1.67% (3 lượt)
91
   2.22% (4 lượt)
92
   1.67% (3 lượt)
93
   0.56% (1 lượt)
94
   0.56% (1 lượt)
97
   1.67% (3 lượt)
98
   2.22% (4 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 28/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

76 ( 6 Lần ) Tăng 2
10 ( 3 Lần ) Tăng 2
17 ( 3 Lần ) Không tăng
53 ( 3 Lần ) Không tăng
06 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Không tăng
12 ( 2 Lần ) Không tăng
21 ( 2 Lần ) Không tăng
23 ( 2 Lần ) Tăng 1
26 ( 2 Lần ) Không tăng
29 ( 2 Lần ) Không tăng
33 ( 2 Lần ) Giảm 1
37 ( 2 Lần ) Không tăng
40 ( 2 Lần ) Tăng 2
44 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Tăng 1
54 ( 2 Lần ) Tăng 1
59 ( 2 Lần ) Không tăng
60 ( 2 Lần ) Không tăng
61 ( 2 Lần ) Giảm 1
63 ( 2 Lần ) Không tăng
66 ( 2 Lần ) Tăng 1
67 ( 2 Lần ) Không tăng
72 ( 2 Lần ) Tăng 1
73 ( 2 Lần ) Không tăng
75 ( 2 Lần ) Không tăng
80 ( 2 Lần ) Tăng 2
91 ( 2 Lần ) Không tăng
92 ( 2 Lần ) Tăng 1
98 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

87 ( 8 Lần ) Tăng 1
76 ( 7 Lần ) Tăng 3
53 ( 6 Lần ) Giảm 1
54 ( 6 Lần ) Không tăng
61 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

76 ( 4 Ngày ) ( 7 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      ( 17 ngày )
22      ( 11 ngày )
47      ( 11 ngày )
96      ( 9 ngày )
05      ( 8 ngày )
46      ( 8 ngày )
55      ( 8 ngày )
95      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 3
0 10 Lần 3
12 Lần 1
1 12 Lần 5
11 Lần 2
2 12 Lần 3
7 Lần 3
3 13 Lần 0
9 Lần 5
4 11 Lần 3
11 Lần 0
5 5 Lần 1
15 Lần 2
6 14 Lần 1
15 Lần 4
7 13 Lần 1
8 Lần 1
8 8 Lần 3
9 Lần 1
9 10 Lần 2