MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   3.33% (3 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   4.44% (4 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 07/07/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 4 Lần Không tăng
24 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Không tăng
08 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Không tăng
15 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Tăng 1
27 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Không tăng
34 2 Lần Tăng 1
45 2 Lần Tăng 1
51 2 Lần Tăng 1
54 2 Lần Tăng 1
57 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Tăng 1
60 2 Lần Không tăng
76 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Giảm 1
86 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 6 Lần Không tăng
24 5 Lần Giảm 1
83 5 Lần Không tăng
08 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Tăng 1
77 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

58 12 Lần Không tăng
14 10 Lần Không tăng
34 10 Lần Tăng 1
23 9 Lần Không tăng
45 9 Lần Tăng 1
62 9 Lần Không tăng
86 9 Lần Không tăng
90 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng
97 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

34 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      20 lần
35      16 lần
81      15 lần
04      13 lần
25      13 lần
68      12 lần
30      11 lần
44      11 lần
88      11 lần
62      9 lần
16      8 lần
74      8 lần
92      8 lần
20      7 lần
38      7 lần
72      7 lần
79      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 4
0 9 Lần 1
10 Lần 0
1 10 Lần 1
8 Lần 2
2 5 Lần 2
8 Lần 3
3 10 Lần 2
7 Lần 1
4 11 Lần 3
13 Lần 6
5 9 Lần 4
9 Lần 3
6 11 Lần 3
5 Lần 1
7 13 Lần 6
9 Lần 3
8 3 Lần 2
10 Lần 1
9 9 Lần 2