MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
03
   4.44% (4 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   3.33% (3 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   4.44% (4 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
64
   4.44% (4 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến ngày 22/01/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 4 Lần Không tăng
35 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Không tăng
30 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

35 6 Lần Tăng 1
87 6 Lần Không tăng
88 6 Lần Tăng 1
90 5 Lần Tăng 1
03 4 Lần Không tăng
07 4 Lần Tăng 1
22 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Giảm 1
73 4 Lần Không tăng
78 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

35 11 Lần Tăng 1
03 10 Lần Không tăng
47 10 Lần Không tăng
54 10 Lần Không tăng
64 10 Lần Không tăng
79 10 Lần Không tăng
88 10 Lần Tăng 1
25 9 Lần Tăng 1
29 9 Lần Tăng 1
52 9 Lần Giảm 1
56 9 Lần Tăng 1
63 9 Lần Không tăng
76 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Giảm 1
87 9 Lần Không tăng
89 9 Lần Không tăng
90 9 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

90 (2 Ngày) (2 lần)
96 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58      29 lần
40      27 lần
11      22 lần
60      22 lần
67      17 lần
69      17 lần
74      16 lần
04      15 lần
09      15 lần
43      15 lần
17      14 lần
24      14 lần
49      14 lần
45      13 lần
92      13 lần
66      12 lần
51      11 lần
01      10 lần
61      10 lần
62      10 lần
55      9 lần
91      9 lần
93      9 lần
99      9 lần
32      8 lần
34      8 lần
86      8 lần
38      7 lần
53      7 lần
71      7 lần
81      7 lần
85      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 0
0 12 Lần 1
7 Lần 1
1 4 Lần 1
11 Lần 5
2 7 Lần 1
14 Lần 2
3 8 Lần 0
8 Lần 2
4 6 Lần 0
8 Lần 3
5 10 Lần 3
7 Lần 0
6 13 Lần 5
11 Lần 2
7 13 Lần 3
8 Lần 1
8 8 Lần 2
8 Lần 2
9 9 Lần 4