MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   3.70% (5 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   2.96% (4 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   2.96% (4 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   2.22% (3 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 24/09/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

36 5 Lần Không tăng
43 4 Lần Tăng 1
69 4 Lần Tăng 2
01 3 Lần Tăng 2
20 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Không tăng
63 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Tăng 2
89 3 Lần Giảm 1
90 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 7 Lần Không tăng
35 7 Lần Không tăng
87 7 Lần Giảm 1
24 6 Lần Không tăng
36 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

86 15 Lần Tăng 2
24 13 Lần Không tăng
27 13 Lần Không tăng
71 13 Lần Không tăng
87 13 Lần Tăng 1
01 12 Lần Tăng 2
07 12 Lần Không tăng
40 12 Lần Không tăng
69 12 Lần Tăng 2
88 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Tăng 1
97 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

63 (3 Ngày) (3 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
74 (2 Ngày) (2 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)
81 (2 Ngày) (2 lần)
96 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21      21 lần
50      17 lần
06      12 lần
84      12 lần
48      11 lần
66      11 lần
14      9 lần
15      9 lần
30      9 lần
37      9 lần
56      9 lần
70      9 lần
83      9 lần
80      8 lần
22      7 lần
73      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 10
0 7 Lần 3
7 Lần 1
1 13 Lần 6
11 Lần 5
2 15 Lần 3
14 Lần 2
3 13 Lần 2
12 Lần 2
4 18 Lần 7
11 Lần 4
5 15 Lần 4
16 Lần 6
6 12 Lần 0
15 Lần 3
7 10 Lần 3
17 Lần 5
8 10 Lần 2
16 Lần 1
9 22 Lần 7