MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   2.96% (4 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
44
   2.96% (4 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   2.96% (4 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   3.70% (5 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
68
   2.96% (4 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   2.96% (4 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   3.70% (5 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 23/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 5 Lần Tăng 1
90 5 Lần Tăng 1
25 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Giảm 1
52 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Tăng 2
68 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 8 Lần Tăng 1
90 7 Lần Tăng 1
25 6 Lần Không tăng
60 6 Lần Tăng 2
00 5 Lần Không tăng
22 5 Lần Không tăng
30 5 Lần Không tăng
32 5 Lần Tăng 1
37 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Giảm 1
56 5 Lần Tăng 1
65 5 Lần Không tăng
67 5 Lần Tăng 1
72 5 Lần Tăng 1
82 5 Lần Tăng 1
95 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

42 16 Lần Giảm 1
90 15 Lần Không tăng
52 14 Lần Không tăng
89 14 Lần Tăng 1
93 14 Lần Không tăng
61 13 Lần Giảm 1
13 12 Lần Không tăng
20 12 Lần Không tăng
25 12 Lần Không tăng
26 12 Lần Giảm 1
37 12 Lần Tăng 1
60 12 Lần Tăng 1
82 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

72 (4 Ngày) (4 lần)
90 (4 Ngày) (5 lần)
10 (2 Ngày) (2 lần)
67 (2 Ngày) (2 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17      33 lần
70      16 lần
33      11 lần
15      10 lần
16      10 lần
54      10 lần
80      10 lần
31      9 lần
43      9 lần
79      9 lần
85      9 lần
57      8 lần
78      8 lần
88      8 lần
28      7 lần
64      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 6
0 18 Lần 2
5 Lần 1
1 13 Lần 5
13 Lần 1
2 25 Lần 6
10 Lần 3
3 8 Lần 1
15 Lần 2
4 14 Lần 4
14 Lần 1
5 14 Lần 1
22 Lần 4
6 13 Lần 4
10 Lần 1
7 12 Lần 5
12 Lần 5
8 9 Lần 0
18 Lần 5
9 9 Lần 1