MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.96% (4 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   2.96% (4 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.96% (4 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 17/01/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Tăng 2
13 3 Lần Tăng 1
15 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Giảm 1
40 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Tăng 1
59 3 Lần Giảm 1
62 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

21 6 Lần Tăng 1
30 6 Lần Không tăng
32 6 Lần Không tăng
59 6 Lần Không tăng
66 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

96 16 Lần Tăng 1
32 15 Lần Không tăng
37 15 Lần Không tăng
58 15 Lần Tăng 1
78 15 Lần Không tăng
27 14 Lần Tăng 1
77 13 Lần Giảm 1
04 12 Lần Không tăng
39 12 Lần Tăng 1
05 11 Lần Không tăng
06 11 Lần Không tăng
16 11 Lần Tăng 1
19 11 Lần Không tăng
22 11 Lần Không tăng
24 11 Lần Không tăng
26 11 Lần Giảm 2
54 11 Lần Không tăng
56 11 Lần Không tăng
64 11 Lần Tăng 2
85 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

56 (4 Ngày) (4 lần)
21 (3 Ngày) (3 lần)
64 (3 Ngày) (4 lần)
16 (2 Ngày) (2 lần)
39 (2 Ngày) (2 lần)
74 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10      21 lần
50      19 lần
11      18 lần
36      14 lần
69      10 lần
17      9 lần
18      9 lần
47      9 lần
60      9 lần
54      8 lần
85      8 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 1
0 13 Lần 3
12 Lần 5
1 12 Lần 3
11 Lần 1
2 11 Lần 3
16 Lần 6
3 13 Lần 0
10 Lần 0
4 21 Lần 3
19 Lần 5
5 12 Lần 4
14 Lần 4
6 15 Lần 6
15 Lần 4
7 11 Lần 4
13 Lần 0
8 11 Lần 3
10 Lần 3
9 16 Lần 4