MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   2.96% (4 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   2.96% (4 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   2.22% (3 lượt)
76
   2.96% (4 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   3.70% (5 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 07/07/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 5 Lần Không tăng
01 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Giảm 1
76 4 Lần Tăng 1
10 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 2
31 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Tăng 2
95 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 8 Lần Không tăng
29 7 Lần Tăng 1
10 6 Lần Không tăng
49 6 Lần Giảm 1
88 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 17 Lần Không tăng
10 16 Lần Không tăng
01 14 Lần Không tăng
54 14 Lần Tăng 1
33 13 Lần Giảm 1
77 13 Lần Không tăng
08 12 Lần Giảm 1
95 12 Lần Tăng 1
06 11 Lần Không tăng
18 11 Lần Không tăng
29 11 Lần Tăng 1
35 11 Lần Tăng 2
40 11 Lần Không tăng
50 11 Lần Không tăng
88 11 Lần Không tăng
92 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

75 (3 Ngày) (3 lần)
20 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
38 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (2 lần)
93 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      19 lần
26      13 lần
63      10 lần
02      9 lần
69      9 lần
90      9 lần
94      9 lần
21      8 lần
61      8 lần
13      7 lần
57      7 lần
60      7 lần
66      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 0
0 14 Lần 0
8 Lần 2
1 13 Lần 2
15 Lần 5
2 13 Lần 1
18 Lần 5
3 15 Lần 4
14 Lần 2
4 16 Lần 6
15 Lần 6
5 17 Lần 9
10 Lần 3
6 8 Lần 1
22 Lần 7
7 10 Lần 2
13 Lần 2
8 18 Lần 3
12 Lần 3
9 11 Lần 3