MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (theo lô)

00
   3.33% (3 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
18
   3.33% (3 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   4.44% (4 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   3.33% (3 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
84
   3.33% (3 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 07/07/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

56 4 Lần Tăng 2
00 3 Lần Tăng 1
18 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

84 6 Lần Không tăng
00 4 Lần Tăng 1
10 4 Lần Giảm 1
13 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Tăng 2
60 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 12 Lần Không tăng
52 11 Lần Giảm 1
38 10 Lần Tăng 1
76 10 Lần Không tăng
84 10 Lần Không tăng
10 9 Lần Không tăng
28 9 Lần Không tăng
66 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Không tăng
06 8 Lần Không tăng
08 8 Lần Giảm 1
13 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
47 8 Lần Không tăng
50 8 Lần Giảm 1
54 8 Lần Tăng 1
60 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Không tăng
78 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Giảm 1
95 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (3 Ngày) (3 lần)
73 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

82      31 lần
45      22 lần
87      16 lần
53      14 lần
57      14 lần
75      14 lần
42      13 lần
43      13 lần
30      12 lần
37      12 lần
83      12 lần
07      11 lần
61      10 lần
23      9 lần
26      9 lần
48      9 lần
85      9 lần
88      9 lần
04      8 lần
12      8 lần
51      8 lần
58      8 lần
81      8 lần
98      8 lần
99      8 lần
17      7 lần
49      7 lần
77      7 lần
92      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 4
0 14 Lần 2
10 Lần 0
1 8 Lần 0
5 Lần 1
2 9 Lần 4
9 Lần 1
3 8 Lần 2
8 Lần 0
4 10 Lần 2
11 Lần 5
5 9 Lần 2
10 Lần 1
6 12 Lần 1
13 Lần 7
7 4 Lần 1
6 Lần 0
8 8 Lần 1
7 Lần 1
9 8 Lần 3