MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   3.33% (3 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 18/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

54 3 Lần Tăng 1
10 2 Lần Tăng 1
11 2 Lần Không tăng
16 2 Lần Tăng 1
19 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Giảm 1
22 2 Lần Không tăng
25 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Không tăng
36 2 Lần Tăng 1
37 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Tăng 1
46 2 Lần Tăng 1
55 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Giảm 1
61 2 Lần Giảm 1
64 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Không tăng
70 2 Lần Không tăng
71 2 Lần Không tăng
74 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Không tăng
82 2 Lần Không tăng
84 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 5 Lần Giảm 1
25 5 Lần Không tăng
84 5 Lần Tăng 1
16 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Tăng 1
36 4 Lần Tăng 1
54 4 Lần Tăng 1
85 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 11 Lần Giảm 1
82 11 Lần Tăng 1
25 10 Lần Giảm 1
56 10 Lần Không tăng
61 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
05 9 Lần Không tăng
21 9 Lần Không tăng
53 9 Lần Không tăng
60 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng
85 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng
97 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

54 (3 Ngày) (3 lần)
10 (2 Ngày) (2 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      28 lần
86      28 lần
52      21 lần
08      20 lần
90      20 lần
69      19 lần
32      17 lần
47      17 lần
30      14 lần
73      14 lần
48      12 lần
06      11 lần
67      11 lần
95      11 lần
01      10 lần
39      10 lần
91      10 lần
04      9 lần
26      9 lần
43      9 lần
80      9 lần
07      8 lần
17      8 lần
68      8 lần
72      8 lần
41      7 lần
93      7 lần
96      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
3 Lần 0
0 8 Lần 1
13 Lần 4
1 12 Lần 1
12 Lần 4
2 8 Lần 3
7 Lần 0
3 5 Lần 1
5 Lần 0
4 17 Lần 6
11 Lần 0
5 12 Lần 1
10 Lần 1
6 7 Lần 2
11 Lần 1
7 7 Lần 1
15 Lần 9
8 5 Lần 2
3 Lần 1
9 9 Lần 2