MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số An Giang (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   3.33% (3 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   4.44% (4 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 20/06/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

61 4 Lần Tăng 2
43 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Không tăng
00 2 Lần Giảm 1
02 2 Lần Không tăng
11 2 Lần Không tăng
17 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
30 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Giảm 1
48 2 Lần Không tăng
50 2 Lần Tăng 1
52 2 Lần Tăng 1
53 2 Lần Tăng 1
55 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Tăng 1
65 2 Lần Tăng 1
84 2 Lần Tăng 1
88 2 Lần Không tăng
95 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 5 Lần Giảm 1
67 5 Lần Không tăng
73 5 Lần Tăng 1
02 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Không tăng
52 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Tăng 2
88 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 12 Lần Tăng 2
15 11 Lần Tăng 1
05 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
19 9 Lần Không tăng
46 9 Lần Giảm 1
53 9 Lần Tăng 1
67 9 Lần Không tăng
82 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

61 (3 Ngày) (4 lần)
50 (2 Ngày) (2 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
95 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

69      28 lần
26      18 lần
07      17 lần
03      15 lần
33      14 lần
63      13 lần
71      12 lần
20      11 lần
22      11 lần
25      11 lần
34      11 lần
51      11 lần
21      10 lần
56      10 lần
60      10 lần
62      9 lần
82      9 lần
27      8 lần
83      8 lần
85      8 lần
16      7 lần
18      7 lần
24      7 lần
37      7 lần
80      7 lần
94      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 9 Lần 0
10 Lần 3
1 11 Lần 4
3 Lần 1
2 7 Lần 0
6 Lần 1
3 10 Lần 5
13 Lần 4
4 8 Lần 4
12 Lần 1
5 12 Lần 6
12 Lần 3
6 7 Lần 0
8 Lần 1
7 9 Lần 1
6 Lần 3
8 8 Lần 4
11 Lần 2
9 9 Lần 2