MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
03
   2.96% (4 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   3.70% (5 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   2.96% (4 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   2.22% (3 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   3.70% (5 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 03/10/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 5 Lần Tăng 1
72 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Không tăng
39 4 Lần Tăng 2
00 3 Lần Tăng 2
05 3 Lần Tăng 1
12 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
42 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Tăng 2
57 3 Lần Tăng 2
63 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Giảm 1
97 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

72 8 Lần Tăng 1
32 7 Lần Tăng 1
26 6 Lần Không tăng
78 6 Lần Không tăng
97 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 15 Lần Không tăng
50 14 Lần Không tăng
40 13 Lần Giảm 1
59 13 Lần Không tăng
61 13 Lần Giảm 1
81 13 Lần Không tăng
09 12 Lần Không tăng
15 12 Lần Tăng 1
26 12 Lần Không tăng
32 12 Lần Tăng 1
57 12 Lần Tăng 2
70 12 Lần Không tăng
71 12 Lần Không tăng
78 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

00 (2 Ngày) (3 lần)
05 (2 Ngày) (3 lần)
32 (2 Ngày) (3 lần)
63 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      19 lần
11      13 lần
33      11 lần
60      10 lần
69      10 lần
07      9 lần
20      9 lần
02      7 lần
04      7 lần
08      7 lần
45      7 lần
59      7 lần
75      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 15 Lần 5
11 Lần 2
1 11 Lần 4
17 Lần 8
2 19 Lần 1
19 Lần 5
3 15 Lần 4
9 Lần 3
4 12 Lần 1
16 Lần 3
5 15 Lần 5
10 Lần 3
6 16 Lần 4
17 Lần 6
7 12 Lần 4
13 Lần 4
8 12 Lần 2
10 Lần 4
9 8 Lần 1