MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 24/01/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

36 ( 5 Lần ) Giảm 1
33 ( 4 Lần ) Tăng 2
00 ( 3 Lần ) Giảm 1
23 ( 3 Lần ) Tăng 1
26 ( 3 Lần ) Tăng 3
35 ( 3 Lần ) Tăng 1
48 ( 3 Lần ) Tăng 1
50 ( 3 Lần ) Tăng 1
75 ( 3 Lần ) Tăng 1
86 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

36 ( 11 Lần ) Tăng 2
23 ( 8 Lần ) Không tăng
33 ( 8 Lần ) Tăng 2
00 ( 5 Lần ) Tăng 1
02 ( 5 Lần ) Không tăng
03 ( 5 Lần ) Không tăng
20 ( 5 Lần ) Giảm 1
35 ( 5 Lần ) Tăng 1
52 ( 5 Lần ) Giảm 1
57 ( 5 Lần ) Không tăng
68 ( 5 Lần ) Giảm 1
86 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

36 ( 6 Ngày ) ( 11 lần )
00 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
35 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05      ( 11 ngày )
73      ( 10 ngày )
53      ( 9 ngày )
55      ( 9 ngày )
24      ( 8 ngày )
85      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 3
0 15 Lần 3
9 Lần 0
1 10 Lần 0
11 Lần 2
2 9 Lần 2
17 Lần 4
3 14 Lần 5
10 Lần 1
4 5 Lần 3
12 Lần 0
5 10 Lần 3
12 Lần 1
6 18 Lần 1
11 Lần 2
7 11 Lần 0
11 Lần 2
8 10 Lần 2
5 Lần 3
9 6 Lần 3