MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.96% (4 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   3.70% (5 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   2.96% (4 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
78
   2.96% (4 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   2.96% (4 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   3.70% (5 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 02/07/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

53 ( 3 Lần ) Tăng 1
56 ( 3 Lần ) Không tăng
87 ( 3 Lần ) Tăng 2
04 ( 2 Lần ) Tăng 1
19 ( 2 Lần ) Giảm 1
27 ( 2 Lần ) Tăng 1
29 ( 2 Lần ) Không tăng
35 ( 2 Lần ) Tăng 1
36 ( 2 Lần ) Không tăng
37 ( 2 Lần ) Giảm 1
43 ( 2 Lần ) Không tăng
49 ( 2 Lần ) Không tăng
51 ( 2 Lần ) Tăng 2
55 ( 2 Lần ) Không tăng
61 ( 2 Lần ) Không tăng
68 ( 2 Lần ) Không tăng
71 ( 2 Lần ) Giảm 1
79 ( 2 Lần ) Tăng 1
85 ( 2 Lần ) Tăng 1
86 ( 2 Lần ) Tăng 1
95 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

90 ( 6 Lần ) Tăng 1
36 ( 5 Lần ) Không tăng
53 ( 5 Lần ) Tăng 1
78 ( 5 Lần ) Không tăng
27 ( 4 Lần ) Tăng 1
31 ( 4 Lần ) Tăng 1
37 ( 4 Lần ) Không tăng
38 ( 4 Lần ) Tăng 1
43 ( 4 Lần ) Không tăng
52 ( 4 Lần ) Không tăng
56 ( 4 Lần ) Tăng 1
79 ( 4 Lần ) Không tăng
85 ( 4 Lần ) Tăng 1
87 ( 4 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

53 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
35 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

63      ( 15 ngày )
03      ( 13 ngày )
32      ( 13 ngày )
18      ( 12 ngày )
69      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 Lần 0
0 7 Lần 1
5 Lần 3
1 10 Lần 2
9 Lần 0
2 5 Lần 2
9 Lần 2
3 6 Lần 1
6 Lần 1
4 6 Lần 1
13 Lần 1
5 10 Lần 1
7 Lần 0
6 10 Lần 2
8 Lần 3
7 9 Lần 1
11 Lần 4
8 8 Lần 2
8 Lần 0
9 10 Lần 1