MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   2.96% (4 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   2.96% (4 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 19/07/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

28 4 Lần Tăng 1
33 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Giảm 1
10 3 Lần Tăng 1
12 3 Lần Tăng 1
19 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Giảm 1
48 3 Lần Giảm 1
51 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Giảm 1
59 3 Lần Giảm 1
82 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Giảm 1
93 3 Lần Giảm 2
97 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

10 7 Lần Tăng 1
93 7 Lần Không tăng
15 6 Lần Không tăng
48 6 Lần Không tăng
86 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

00 17 Lần Không tăng
42 14 Lần Giảm 1
63 14 Lần Không tăng
01 12 Lần Không tăng
09 12 Lần Giảm 1
15 12 Lần Không tăng
23 12 Lần Không tăng
28 12 Lần Tăng 1
68 12 Lần Không tăng
99 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

10 (2 Ngày) (2 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)
36 (2 Ngày) (2 lần)
51 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
82 (2 Ngày) (2 lần)
97 (2 Ngày) (2 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60      24 lần
31      14 lần
08      13 lần
29      13 lần
16      12 lần
88      12 lần
74      11 lần
56      10 lần
62      10 lần
85      10 lần
65      8 lần
66      8 lần
05      7 lần
27      7 lần
35      7 lần
42      7 lần
77      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 2
0 14 Lần 0
19 Lần 5
1 17 Lần 5
12 Lần 2
2 13 Lần 7
16 Lần 0
3 21 Lần 5
11 Lần 0
4 12 Lần 2
15 Lần 0
5 8 Lần 3
7 Lần 3
6 10 Lần 2
12 Lần 6
7 12 Lần 0
15 Lần 5
8 11 Lần 2
17 Lần 4
9 17 Lần 5