MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.96% (4 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   2.96% (4 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.96% (4 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 02/06/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

42 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Không tăng
63 4 Lần Tăng 2
03 3 Lần Không tăng
10 3 Lần Giảm 1
11 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Giảm 2
34 3 Lần Tăng 2
36 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

47 7 Lần Không tăng
36 6 Lần Không tăng
51 6 Lần Tăng 1
53 6 Lần Tăng 1
03 5 Lần Không tăng
08 5 Lần Tăng 1
10 5 Lần Không tăng
16 5 Lần Tăng 1
19 5 Lần Tăng 2
29 5 Lần Tăng 1
31 5 Lần Không tăng
34 5 Lần Tăng 2
39 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Tăng 1
56 5 Lần Giảm 2
62 5 Lần Tăng 1
63 5 Lần Tăng 2
86 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

39 15 Lần Không tăng
56 15 Lần Không tăng
70 14 Lần Không tăng
79 13 Lần Không tăng
10 12 Lần Không tăng
36 12 Lần Không tăng
38 12 Lần Không tăng
53 12 Lần Tăng 1
57 12 Lần Không tăng
92 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

51 (3 Ngày) (3 lần)
63 (3 Ngày) (4 lần)
08 (2 Ngày) (2 lần)
16 (2 Ngày) (2 lần)
20 (2 Ngày) (2 lần)
25 (2 Ngày) (2 lần)
42 (2 Ngày) (2 lần)
53 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80      23 lần
82      16 lần
37      15 lần
98      15 lần
77      13 lần
74      12 lần
35      10 lần
68      9 lần
83      9 lần
04      8 lần
22      8 lần
69      8 lần
09      7 lần
49      7 lần
79      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 6
0 18 Lần 6
19 Lần 3
1 17 Lần 1
11 Lần 5
2 11 Lần 1
14 Lần 1
3 16 Lần 7
9 Lần 4
4 9 Lần 1
21 Lần 3
5 14 Lần 4
12 Lần 6
6 19 Lần 2
10 Lần 1
7 11 Lần 1
13 Lần 3
8 11 Lần 3
11 Lần 3
9 9 Lần 3