MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   3.70% (5 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   2.22% (3 lượt)
59
   2.96% (4 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
68
   2.96% (4 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.96% (4 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   2.96% (4 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 09/11/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

42 5 Lần Giảm 1
59 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Tăng 1
68 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 2
93 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

37 8 Lần Không tăng
68 8 Lần Giảm 1
09 7 Lần Tăng 1
59 7 Lần Không tăng
42 6 Lần Không tăng
57 6 Lần Không tăng
93 6 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 16 Lần Tăng 1
02 15 Lần Tăng 1
68 14 Lần Không tăng
00 13 Lần Tăng 2
37 13 Lần Không tăng
42 13 Lần Không tăng
62 13 Lần Giảm 1
92 13 Lần Không tăng
93 13 Lần Tăng 2
05 12 Lần Không tăng
45 12 Lần Giảm 1
98 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

93 (3 Ngày) (4 lần)
02 (2 Ngày) (2 lần)
67 (2 Ngày) (3 lần)
73 (2 Ngày) (3 lần)
95 (2 Ngày) (3 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      21 lần
26      19 lần
96      13 lần
30      12 lần
33      12 lần
53      12 lần
17      11 lần
51      11 lần
61      11 lần
36      10 lần
99      10 lần
49      9 lần
32      8 lần
89      8 lần
21      7 lần
22      7 lần
56      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 7
0 14 Lần 5
11 Lần 1
1 14 Lần 7
6 Lần 1
2 15 Lần 5
5 Lần 2
3 13 Lần 6
14 Lần 0
4 10 Lần 2
14 Lần 5
5 15 Lần 2
18 Lần 3
6 9 Lần 2
19 Lần 8
7 15 Lần 1
10 Lần 2
8 17 Lần 2
21 Lần 8
9 13 Lần 1