MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   2.96% (4 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.96% (4 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   3.70% (5 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   2.96% (4 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
82
   2.22% (3 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   3.70% (5 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   2.22% (3 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 02/03/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 5 Lần Tăng 2
91 5 Lần Tăng 2
19 4 Lần Tăng 2
21 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

33 6 Lần Tăng 1
44 6 Lần Không tăng
91 6 Lần Tăng 2
95 6 Lần Tăng 1
15 5 Lần Không tăng
16 5 Lần Giảm 1
19 5 Lần Tăng 2
24 5 Lần Tăng 1
31 5 Lần Tăng 1
32 5 Lần Không tăng
36 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Tăng 1
65 5 Lần Không tăng
69 5 Lần Giảm 1
80 5 Lần Không tăng
87 5 Lần Tăng 2
89 5 Lần Giảm 2
90 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 17 Lần Giảm 1
33 15 Lần Tăng 2
91 14 Lần Tăng 1
44 13 Lần Không tăng
65 13 Lần Không tăng
69 13 Lần Không tăng
80 13 Lần Giảm 1
87 13 Lần Tăng 2
89 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Tăng 1
97 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

33 (4 Ngày) (5 lần)
19 (2 Ngày) (3 lần)
24 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
82 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      19 lần
02      18 lần
46      15 lần
50      13 lần
54      12 lần
61      12 lần
01      11 lần
09      10 lần
78      10 lần
34      9 lần
08      8 lần
83      8 lần
03      7 lần
74      7 lần
81      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 4
0 12 Lần 0
16 Lần 3
1 14 Lần 1
13 Lần 1
2 19 Lần 2
19 Lần 5
3 14 Lần 7
17 Lần 1
4 10 Lần 2
11 Lần 4
5 15 Lần 0
16 Lần 5
6 12 Lần 3
7 Lần 2
7 15 Lần 4
11 Lần 3
8 8 Lần 3
18 Lần 3
9 16 Lần 5