MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   4.44% (4 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   3.33% (3 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Gia Lai đến ngày 15/11/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

28 4 Lần Giảm 1
32 3 Lần Tăng 1
37 3 Lần Giảm 1
81 3 Lần Không tăng
18 2 Lần Tăng 2
30 2 Lần Tăng 1
39 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Tăng 1
53 2 Lần Giảm 2
56 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Tăng 1
62 2 Lần Không tăng
67 2 Lần Tăng 1
73 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Tăng 1
91 2 Lần Không tăng
98 2 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

28 6 Lần Giảm 1
37 6 Lần Không tăng
79 6 Lần Không tăng
58 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

28 11 Lần Giảm 1
37 11 Lần Không tăng
09 10 Lần Không tăng
15 10 Lần Tăng 1
53 10 Lần Không tăng
46 9 Lần Giảm 1
48 9 Lần Không tăng
55 9 Lần Giảm 1
69 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Tăng 1
92 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

30 (2 Ngày) (2 lần)
32 (2 Ngày) (3 lần)
67 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

76      25 lần
85      20 lần
21      19 lần
63      19 lần
93      17 lần
06      15 lần
51      14 lần
66      14 lần
94      13 lần
97      13 lần
22      12 lần
55      12 lần
00      11 lần
07      11 lần
72      11 lần
80      11 lần
82      11 lần
90      11 lần
64      10 lần
23      9 lần
31      9 lần
42      9 lần
10      8 lần
13      8 lần
14      8 lần
45      8 lần
57      8 lần
84      8 lần
40      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 2
0 8 Lần 6
9 Lần 4
1 10 Lần 1
11 Lần 5
2 8 Lần 0
15 Lần 5
3 8 Lần 0
7 Lần 0
4 6 Lần 2
9 Lần 1
5 6 Lần 1
9 Lần 3
6 7 Lần 0
6 Lần 5
7 12 Lần 3
9 Lần 2
8 17 Lần 4
8 Lần 1
9 8 Lần 1