MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cần Thơ (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   4.44% (4 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   3.33% (3 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   3.33% (3 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến ngày 28/09/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

25 4 Lần Tăng 1
57 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 1
12 2 Lần Giảm 1
14 2 Lần Tăng 1
15 2 Lần Tăng 1
16 2 Lần Tăng 1
23 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Không tăng
34 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Không tăng
45 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Tăng 1
55 2 Lần Tăng 2
65 2 Lần Không tăng
71 2 Lần Tăng 1
85 2 Lần Tăng 1
86 2 Lần Không tăng
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

25 5 Lần Tăng 1
97 5 Lần Không tăng
08 4 Lần Không tăng
14 4 Lần Tăng 1
15 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Không tăng
50 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Tăng 1
79 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 9 Lần Giảm 1
14 9 Lần Tăng 1
26 9 Lần Không tăng
72 9 Lần Giảm 1
84 9 Lần Không tăng
86 9 Lần Không tăng
98 9 Lần Giảm 2
21 8 Lần Không tăng
25 8 Lần Tăng 1
30 8 Lần Không tăng
31 8 Lần Không tăng
37 8 Lần Không tăng
57 8 Lần Không tăng
58 8 Lần Không tăng
65 8 Lần Tăng 1
67 8 Lần Không tăng
73 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Giảm 1
79 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

16 (2 Ngày) (2 lần)
53 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59      35 lần
70      24 lần
04      19 lần
41      16 lần
56      15 lần
47      14 lần
81      14 lần
22      13 lần
73      12 lần
87      12 lần
05      11 lần
64      11 lần
80      10 lần
88      10 lần
92      10 lần
13      9 lần
26      9 lần
62      9 lần
91      9 lần
63      8 lần
77      8 lần
96      8 lần
46      7 lần
67      7 lần
76      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 3
0 8 Lần 0
14 Lần 5
1 9 Lần 2
9 Lần 0
2 7 Lần 2
9 Lần 2
3 6 Lần 1
8 Lần 1
4 7 Lần 0
10 Lần 2
5 15 Lần 3
10 Lần 6
6 6 Lần 3
10 Lần 4
7 7 Lần 1
8 Lần 0
8 11 Lần 4
5 Lần 1
9 14 Lần 2