MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số An Giang (đặc biệt)

00
   1.30% (7 lượt)
01
   1.11% (6 lượt)
02
   1.11% (6 lượt)
03
   1.48% (8 lượt)
04
   0.74% (4 lượt)
05
   0.19% (1 lượt)
06
   1.11% (6 lượt)
07
   0.56% (3 lượt)
08
   0.74% (4 lượt)
09
   1.30% (7 lượt)
10
   1.48% (8 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   0.56% (3 lượt)
13
   1.30% (7 lượt)
14
   1.30% (7 lượt)
15
   1.48% (8 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   1.67% (9 lượt)
18
   0.93% (5 lượt)
19
   0.56% (3 lượt)
20
   1.11% (6 lượt)
21
   0.93% (5 lượt)
22
   1.30% (7 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   0.93% (5 lượt)
25
   0.19% (1 lượt)
26
   0.93% (5 lượt)
27
   0.19% (1 lượt)
28
   2.04% (11 lượt)
29
   1.30% (7 lượt)
30
   1.48% (8 lượt)
31
   0.74% (4 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   0.56% (3 lượt)
35
   1.48% (8 lượt)
36
   1.11% (6 lượt)
37
   0.56% (3 lượt)
38
   1.30% (7 lượt)
39
   1.11% (6 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   0.56% (3 lượt)
44
   0.74% (4 lượt)
45
   1.30% (7 lượt)
46
   2.04% (11 lượt)
47
   0.74% (4 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   0.56% (3 lượt)
52
   1.48% (8 lượt)
53
   1.30% (7 lượt)
54
   0.93% (5 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   1.11% (6 lượt)
58
   1.11% (6 lượt)
59
   0.74% (4 lượt)
60
   0.56% (3 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   1.67% (9 lượt)
63
   0.93% (5 lượt)
64
   1.30% (7 lượt)
65
   0.56% (3 lượt)
66
   0.19% (1 lượt)
67
   1.48% (8 lượt)
68
   1.11% (6 lượt)
69
   1.30% (7 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   0.74% (4 lượt)
72
   1.67% (9 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   1.11% (6 lượt)
75
   0.74% (4 lượt)
76
   0.56% (3 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   0.56% (3 lượt)
79
   1.67% (9 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   1.11% (6 lượt)
82
   1.11% (6 lượt)
83
   1.30% (7 lượt)
84
   1.11% (6 lượt)
85
   0.56% (3 lượt)
86
   1.11% (6 lượt)
87
   1.30% (7 lượt)
88
   1.67% (9 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   0.37% (2 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   1.85% (10 lượt)
93
   1.67% (9 lượt)
94
   0.37% (2 lượt)
95
   1.30% (7 lượt)
96
   0.93% (5 lượt)
97
   0.74% (4 lượt)
98
   0.56% (3 lượt)
99
   1.48% (8 lượt)

Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 05/12/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 5 Lần Tăng 1
77 4 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng
01 2 Lần Tăng 2
03 2 Lần Tăng 1
10 2 Lần Không tăng
12 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Tăng 1
26 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
32 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Giảm 1
38 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Tăng 1
49 2 Lần Giảm 1
55 2 Lần Tăng 1
67 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Tăng 1
70 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Giảm 1
87 2 Lần Không tăng
92 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 5 Lần Tăng 1
83 5 Lần Tăng 1
92 5 Lần Không tăng
13 4 Lần Không tăng
14 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Không tăng
28 4 Lần Tăng 1
35 4 Lần Giảm 1
40 4 Lần Tăng 1
49 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Giảm 1
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

28 11 Lần Tăng 1
46 11 Lần Không tăng
92 10 Lần Giảm 1
17 9 Lần Tăng 1
62 9 Lần Tăng 1
72 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Giảm 1
93 9 Lần Không tăng
03 8 Lần Tăng 1
10 8 Lần Không tăng
15 8 Lần Không tăng
30 8 Lần Không tăng
35 8 Lần Giảm 1
52 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Giảm 1
99 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

03 (2 Ngày) (2 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      35 lần
05      28 lần
66      28 lần
43      24 lần
98      15 lần
23      13 lần
61      13 lần
34      12 lần
90      12 lần
97      12 lần
15      11 lần
81      11 lần
06      10 lần
48      10 lần
50      10 lần
65      10 lần
89      10 lần
95      10 lần
09      9 lần
19      9 lần
42      9 lần
54      9 lần
78      9 lần
88      8 lần
04      7 lần
52      7 lần
56      7 lần
64      7 lần
85      7 lần
86      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 4
0 12 Lần 3
6 Lần 4
1 8 Lần 3
13 Lần 6
2 12 Lần 2
11 Lần 1
3 14 Lần 7
10 Lần 5
4 5 Lần 2
7 Lần 4
5 7 Lần 3
12 Lần 3
6 5 Lần 1
9 Lần 3
7 11 Lần 2
5 Lần 1
8 7 Lần 1
8 Lần 1
9 9 Lần 2