MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   4.44% (4 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   3.33% (3 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   3.33% (3 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 20/09/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

24 4 Lần Tăng 1
42 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Tăng 1
04 2 Lần Không tăng
05 2 Lần Không tăng
15 2 Lần Tăng 1
19 2 Lần Không tăng
22 2 Lần Tăng 1
23 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
32 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Tăng 1
47 2 Lần Giảm 1
52 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Tăng 1
60 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Giảm 1
65 2 Lần Tăng 1
76 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Tăng 1
93 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 5 Lần Giảm 1
36 5 Lần Không tăng
17 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Tăng 1
46 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

72 10 Lần Không tăng
01 9 Lần Không tăng
17 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Không tăng
24 9 Lần Tăng 1
33 9 Lần Không tăng
41 9 Lần Tăng 1
57 9 Lần Giảm 1
65 9 Lần Tăng 1
78 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

24 (3 Ngày) (3 lần)
41 (2 Ngày) (2 lần)
80 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

87      24 lần
58      19 lần
73      18 lần
82      17 lần
63      15 lần
90      15 lần
43      14 lần
03      13 lần
10      13 lần
29      12 lần
40      12 lần
75      12 lần
88      11 lần
89      11 lần
95      11 lần
09      10 lần
26      10 lần
39      10 lần
16      9 lần
71      9 lần
25      8 lần
54      8 lần
67      8 lần
70      8 lần
78      8 lần
84      8 lần
13      7 lần
56      7 lần
59      7 lần
61      7 lần
86      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 1
0 6 Lần 1
7 Lần 0
1 8 Lần 2
11 Lần 0
2 13 Lần 1
10 Lần 1
3 6 Lần 0
19 Lần 8
4 8 Lần 1
6 Lần 2
5 12 Lần 5
12 Lần 3
6 8 Lần 2
4 Lần 0
7 11 Lần 3
3 Lần 0
8 7 Lần 2
11 Lần 5
9 11 Lần 5