MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)

01
   4.44% (4 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   3.33% (3 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   3.33% (3 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 19/07/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Tăng 1
09 2 Lần Không tăng
17 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Tăng 1
29 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Không tăng
54 2 Lần Tăng 1
68 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Không tăng
84 2 Lần Tăng 1
85 2 Lần Tăng 1
92 2 Lần Không tăng
97 2 Lần Không tăng
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 5 Lần Giảm 1
18 5 Lần Giảm 1
12 4 Lần Không tăng
29 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Không tăng
78 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 13 Lần Tăng 1
63 13 Lần Không tăng
33 11 Lần Không tăng
18 10 Lần Không tăng
72 10 Lần Không tăng
01 9 Lần Giảm 1
12 9 Lần Không tăng
57 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng
05 8 Lần Không tăng
26 8 Lần Không tăng
31 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
78 8 Lần Tăng 1
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      24 lần
56      18 lần
74      17 lần
87      15 lần
14      14 lần
04      13 lần
76      11 lần
45      10 lần
51      10 lần
58      10 lần
11      9 lần
19      9 lần
37      9 lần
50      9 lần
52      9 lần
59      9 lần
73      9 lần
48      8 lần
82      8 lần
83      8 lần
13      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 3
0 6 Lần 2
6 Lần 1
1 13 Lần 3
12 Lần 2
2 11 Lần 2
12 Lần 3
3 5 Lần 2
6 Lần 1
4 7 Lần 1
5 Lần 2
5 11 Lần 5
10 Lần 2
6 8 Lần 4
12 Lần 6
7 9 Lần 2
7 Lần 1
8 12 Lần 2
8 Lần 1
9 8 Lần 1