MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   4.44% (4 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   3.33% (3 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   3.33% (3 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 15/07/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

17 4 Lần Giảm 1
36 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
04 2 Lần Không tăng
10 2 Lần Tăng 1
11 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Tăng 1
37 2 Lần Không tăng
39 2 Lần Không tăng
45 2 Lần Không tăng
47 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Không tăng
56 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Không tăng
64 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Tăng 1
87 2 Lần Không tăng
93 2 Lần Giảm 1
94 2 Lần Tăng 2
99 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 7 Lần Tăng 1
19 5 Lần Tăng 1
04 4 Lần Giảm 2
11 4 Lần Không tăng
36 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Không tăng
51 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Giảm 1
70 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

17 11 Lần Tăng 1
27 11 Lần Không tăng
19 10 Lần Tăng 1
56 10 Lần Giảm 1
81 10 Lần Không tăng
04 9 Lần Giảm 1
41 9 Lần Không tăng
44 9 Lần Không tăng
46 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Không tăng
73 9 Lần Không tăng
97 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

70 (3 Ngày) (3 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

09      31 lần
82      24 lần
02      23 lần
57      20 lần
54      19 lần
25      17 lần
55      17 lần
28      16 lần
32      15 lần
38      14 lần
07      12 lần
95      12 lần
03      11 lần
12      11 lần
52      11 lần
42      10 lần
96      10 lần
79      9 lần
80      9 lần
98      8 lần
08      7 lần
59      7 lần
72      7 lần
78      7 lần
83      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 4
0 12 Lần 6
16 Lần 7
1 10 Lần 2
7 Lần 0
2 2 Lần 1
9 Lần 2
3 10 Lần 2
11 Lần 2
4 9 Lần 1
6 Lần 3
5 6 Lần 0
7 Lần 5
6 11 Lần 2
7 Lần 2
7 14 Lần 2
9 Lần 0
8 6 Lần 1
11 Lần 7
9 10 Lần 3