MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   2.22% (3 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   2.22% (3 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   3.70% (5 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.96% (4 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   2.96% (4 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 18/10/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

52 5 Lần Tăng 2
00 4 Lần Tăng 2
73 4 Lần Không tăng
94 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 7 Lần Tăng 2
48 6 Lần Giảm 1
52 6 Lần Tăng 2
73 6 Lần Giảm 2
12 5 Lần Tăng 1
18 5 Lần Không tăng
20 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Tăng 2
94 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 15 Lần Không tăng
00 14 Lần Tăng 2
08 14 Lần Không tăng
94 14 Lần Tăng 1
80 13 Lần Không tăng
11 12 Lần Giảm 1
14 12 Lần Không tăng
92 12 Lần Tăng 2
09 11 Lần Giảm 1
15 11 Lần Giảm 1
24 11 Lần Không tăng
42 11 Lần Tăng 1
52 11 Lần Tăng 2
56 11 Lần Tăng 1
59 11 Lần Không tăng
73 11 Lần Không tăng
85 11 Lần Không tăng
95 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

66 (3 Ngày) (3 lần)
94 (3 Ngày) (4 lần)
00 (2 Ngày) (3 lần)
08 (2 Ngày) (2 lần)
12 (2 Ngày) (2 lần)
26 (2 Ngày) (2 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

36      17 lần
34      13 lần
85      10 lần
43      9 lần
47      9 lần
02      8 lần
10      8 lần
14      8 lần
38      8 lần
76      8 lần
77      8 lần
88      8 lần
03      7 lần
45      7 lần
53      7 lần
55      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 3
0 18 Lần 4
13 Lần 4
1 13 Lần 2
13 Lần 2
2 15 Lần 5
10 Lần 0
3 11 Lần 3
15 Lần 4
4 16 Lần 7
13 Lần 2
5 9 Lần 2
19 Lần 7
6 15 Lần 2
10 Lần 1
7 6 Lần 5
9 Lần 1
8 17 Lần 4
18 Lần 5
9 15 Lần 3