MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   2.96% (4 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
09
   2.96% (4 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
57
   2.22% (3 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
69
   3.70% (5 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   2.96% (4 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 21/04/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

69 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Tăng 1
71 4 Lần Tăng 1
74 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 7 Lần Tăng 1
09 6 Lần Tăng 1
32 6 Lần Tăng 1
80 6 Lần Tăng 2
90 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 14 Lần Tăng 1
43 14 Lần Tăng 1
28 13 Lần Không tăng
32 13 Lần Tăng 1
88 13 Lần Không tăng
90 13 Lần Không tăng
16 12 Lần Giảm 1
18 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Giảm 1
79 12 Lần Không tăng
89 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

09 (2 Ngày) (2 lần)
15 (2 Ngày) (2 lần)
22 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (3 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

60      18 lần
31      15 lần
82      15 lần
76      12 lần
53      11 lần
78      10 lần
56      9 lần
04      8 lần
10      8 lần
19      8 lần
45      8 lần
51      8 lần
67      8 lần
98      8 lần
14      7 lần
40      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 4
0 17 Lần 7
12 Lần 0
1 18 Lần 4
17 Lần 6
2 14 Lần 3
14 Lần 3
3 9 Lần 1
7 Lần 2
4 12 Lần 1
14 Lần 4
5 12 Lần 2
12 Lần 2
6 10 Lần 3
14 Lần 2
7 14 Lần 2
15 Lần 4
8 7 Lần 1
15 Lần 4
9 22 Lần 5