MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)

00
   0.56% (1 lượt)
01
   1.11% (2 lượt)
02
   2.22% (4 lượt)
05
   1.11% (2 lượt)
06
   1.11% (2 lượt)
07
   2.22% (4 lượt)
08
   1.11% (2 lượt)
10
   0.56% (1 lượt)
11
   1.67% (3 lượt)
13
   0.56% (1 lượt)
14
   1.67% (3 lượt)
15
   0.56% (1 lượt)
16
   0.56% (1 lượt)
17
   1.11% (2 lượt)
20
   1.67% (3 lượt)
21
   2.22% (4 lượt)
22
   0.56% (1 lượt)
23
   1.11% (2 lượt)
24
   1.11% (2 lượt)
25
   1.11% (2 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
27
   1.67% (3 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
29
   0.56% (1 lượt)
30
   0.56% (1 lượt)
31
   0.56% (1 lượt)
32
   1.67% (3 lượt)
33
   0.56% (1 lượt)
34
   0.56% (1 lượt)
35
   2.22% (4 lượt)
36
   0.56% (1 lượt)
37
   3.33% (6 lượt)
38
   1.67% (3 lượt)
39
   1.67% (3 lượt)
40
   1.67% (3 lượt)
41
   1.11% (2 lượt)
42
   0.56% (1 lượt)
43
   1.11% (2 lượt)
44
   3.33% (6 lượt)
45
   0.56% (1 lượt)
46
   1.11% (2 lượt)
47
   1.11% (2 lượt)
50
   0.56% (1 lượt)
51
   1.67% (3 lượt)
52
   0.56% (1 lượt)
53
   1.11% (2 lượt)
54
   1.11% (2 lượt)
55
   3.33% (6 lượt)
56
   0.56% (1 lượt)
57
   0.56% (1 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
59
   2.22% (4 lượt)
60
   1.11% (2 lượt)
62
   0.56% (1 lượt)
63
   1.11% (2 lượt)
66
   0.56% (1 lượt)
67
   1.11% (2 lượt)
71
   0.56% (1 lượt)
72
   1.11% (2 lượt)
73
   1.11% (2 lượt)
74
   0.56% (1 lượt)
76
   2.22% (4 lượt)
77
   0.56% (1 lượt)
78
   0.56% (1 lượt)
79
   1.11% (2 lượt)
80
   1.11% (2 lượt)
81
   0.56% (1 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
83
   1.67% (3 lượt)
84
   1.67% (3 lượt)
85
   1.67% (3 lượt)
87
   0.56% (1 lượt)
88
   1.67% (3 lượt)
89
   0.56% (1 lượt)
90
   1.11% (2 lượt)
91
   1.67% (3 lượt)
93
   2.22% (4 lượt)
94
   1.11% (2 lượt)
96
   2.78% (5 lượt)
97
   2.22% (4 lượt)
98
   0.56% (1 lượt)
99
   1.67% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 13/11/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 5 Lần Tăng 1
55 5 Lần Tăng 1
02 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Không tăng
14 3 Lần Tăng 1
85 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Tăng 3
96 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

37 6 Lần Không tăng
44 6 Lần Không tăng
55 6 Lần Tăng 1
96 5 Lần Tăng 1
02 4 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Tăng 1
35 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Giảm 1
76 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Tăng 3
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 11 Lần Không tăng
40 11 Lần Giảm 1
07 10 Lần Không tăng
37 10 Lần Không tăng
44 10 Lần Tăng 1
93 10 Lần Tăng 3
96 10 Lần Tăng 1
10 9 Lần Không tăng
73 9 Lần Không tăng
35 8 Lần Tăng 1
39 8 Lần Giảm 1
43 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Giảm 1
83 8 Lần Giảm 1
85 8 Lần Tăng 1
91 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

99 (3 Ngày) (3 lần)
14 (2 Ngày) (2 lần)
94 (2 Ngày) (2 lần)
96 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      20 lần
92      20 lần
65      19 lần
61      16 lần
64      15 lần
03      14 lần
04      13 lần
68      13 lần
70      13 lần
86      13 lần
48      12 lần
12      11 lần
09      10 lần
19      10 lần
49      10 lần
69      10 lần
75      10 lần
95      10 lần
45      9 lần
00      8 lần
31      8 lần
42      8 lần
82      8 lần
25      7 lần
28      7 lần
50      7 lần
57      7 lần
59      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 7 Lần 1
8 Lần 2
1 11 Lần 4
8 Lần 3
2 6 Lần 1
10 Lần 5
3 12 Lần 4
10 Lần 1
4 12 Lần 3
9 Lần 3
5 12 Lần 5
6 Lần 1
6 8 Lần 2
6 Lần 1
7 12 Lần 2
9 Lần 1
8 4 Lần 0
16 Lần 6
9 6 Lần 0