KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Thứ hai Ngày: 15/04/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
303
1,4,6,811,2
129
030
441,4,8
956,8
5,62,7261,62,8
 762
4,5,681
295
Giải ĐB
911230
Giải nhất
62076
Giải nhì
21956
Giải ba
18561
30329
Giải tư
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
Giải năm
8041
Giải sáu
2968
9476
9611
Giải bảy
681
Giải 8
66
 
Thứ hai Ngày: 08/04/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
2,501
0,412,3,8,9
1,4,720
1,435,8
 41,2,3
3,650
6,765,6,7,8
672,6
1,3,68 
19 
Giải ĐB
940335
Giải nhất
09268
Giải nhì
84767
Giải ba
03341
93043
Giải tư
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
Giải năm
4842
Giải sáu
1366
9376
4720
Giải bảy
013
Giải 8
12
 
Thứ hai Ngày: 01/04/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
5,80 
1,2,411
3,6,721,9
732
4,6,741,4,7,8
 50
 62,4
4,772,3,4,7
82
4,7280
29 
Giải ĐB
990073
Giải nhất
55478
Giải nhì
95274
Giải ba
64747
37377
Giải tư
88848
97732
35578
92321
02972
24780
25544
Giải năm
5764
Giải sáu
4411
4262
8641
Giải bảy
529
Giải 8
50
 
Thứ hai Ngày: 25/03/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
3,820 
 14,6,9
 26,8
 30,4,8
1,3,6,748
 56
1,2,564,7
6,874,9
2,3,4802,7,9
1,7,89 
Giải ĐB
250419
Giải nhất
21780
Giải nhì
90767
Giải ba
83814
12379
Giải tư
83528
06026
50974
60380
01116
63864
95538
Giải năm
2330
Giải sáu
5887
4756
9934
Giải bảy
389
Giải 8
48
 
Thứ hai Ngày: 18/03/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
000
415
2,3,6,722,5
6,732,8
641
1,2,555,6
562,3,4
772,3,7,8
9
3,789
7,89 
Giải ĐB
760625
Giải nhất
70241
Giải nhì
47432
Giải ba
24579
66863
Giải tư
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
Giải năm
8573
Giải sáu
9622
9555
2615
Giải bảy
164
Giải 8
00
 
Thứ hai Ngày: 11/03/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
2,5,9201,62
014,7
 20,3,7
239
1,4,744,5
4,850,9
026 
1,274
 85,9
3,5,8902
Giải ĐB
543114
Giải nhất
65274
Giải nhì
91606
Giải ba
72290
69844
Giải tư
49801
99427
97820
60945
46659
26106
05490
Giải năm
7385
Giải sáu
0789
8423
0539
Giải bảy
017
Giải 8
50
 
Thứ hai Ngày: 04/03/2019XSXSTTH
ChụcSốĐ.Vị
8,903
2,4132,7
3,521,4
0,1232,7,9
2,541
5,752,4,5,6
5,76 
1,375,6
 80
390
Giải ĐB
472124
Giải nhất
78303
Giải nhì
98975
Giải ba
63417
38113
Giải tư
12721
31680
41652
47232
21676
88637
21755
Giải năm
2039
Giải sáu
1654
9690
2413
Giải bảy
241
Giải 8
56