Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
9/12/2018
Kon Tum
03 - 25
Khánh Hòa
35 - 98
Chủ nhật
2/12/2018
Kon Tum
74 - 04
Khánh Hòa
14 - 27
Chủ nhật
25/11/2018
Kon Tum
97 - 19
Khánh Hòa
45 - 24
Chủ nhật
18/11/2018
Kon Tum
73 - 68
Khánh Hòa
33 - 64
Chủ nhật
11/11/2018
Kon Tum
98 - 13
Khánh Hòa
87 - 72
Chủ nhật
4/11/2018
Kon Tum
12 - 04
Khánh Hòa
58 - 76
Chủ nhật
28/10/2018
Kon Tum
98 - 12
Khánh Hòa
86 - 19
Chủ nhật
21/10/2018
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
70 - 66
Chủ nhật
14/10/2018
Kon Tum
85 - 77
Khánh Hòa
14 - 48
Chủ nhật
7/10/2018
Kon Tum
29 - 54
Khánh Hòa
41 - 66
Chủ nhật
30/9/2018
Kon Tum
69 - 72
Khánh Hòa
47 - 46
Chủ nhật
23/9/2018
Kon Tum
14 - 66
Khánh Hòa
34 - 47
Chủ nhật
16/9/2018
Kon Tum
78 - 40
Khánh Hòa
80 - 43
Chủ nhật
9/9/2018
Kon Tum
50 - 23
Khánh Hòa
38 - 91
Chủ nhật
2/9/2018
Kon Tum
71 - 56
Khánh Hòa
92 - 82
Chủ nhật
26/8/2018
Kon Tum
89 - 58
Khánh Hòa
92 - 72
Chủ nhật
19/8/2018
Kon Tum
24 - 46
Khánh Hòa
69 - 87
Chủ nhật
12/8/2018
Kon Tum
90 - 72
Khánh Hòa
64 - 17
Chủ nhật
5/8/2018
Kon Tum
73 - 17
Khánh Hòa
90 - 59
Chủ nhật
29/7/2018
Kon Tum
29 - 78
Khánh Hòa
52 - 77
Chủ nhật
22/7/2018
Kon Tum
04 - 13
Khánh Hòa
95 - 99
Chủ nhật
15/7/2018
Kon Tum
72 - 28
Khánh Hòa
62 - 41
Chủ nhật
8/7/2018
Kon Tum
75 - 96
Khánh Hòa
59 - 45
Chủ nhật
1/7/2018
Kon Tum
15 - 25
Khánh Hòa
89 - 32
Chủ nhật
24/6/2018
Kon Tum
37 - 80
Khánh Hòa
07 - 54
Chủ nhật
17/6/2018
Kon Tum
91 - 81
Khánh Hòa
51 - 00
Chủ nhật
10/6/2018
Kon Tum
04 - 76
Khánh Hòa
35 - 21
Chủ nhật
3/6/2018
Kon Tum
44 - 87
Khánh Hòa
26 - 15
Chủ nhật
27/5/2018
Kon Tum
96 - 05
Khánh Hòa
84 - 59
Chủ nhật
20/5/2018
Kon Tum
52 - 45
Khánh Hòa
39 - 67