Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
28/11/2021
Kon Tum
63 - 62
Khánh Hòa
29 - 08
Chủ nhật
21/11/2021
Kon Tum
23 - 81
Khánh Hòa
20 - 25
Chủ nhật
14/11/2021
Kon Tum
01 - 43
Khánh Hòa
25 - 64
Chủ nhật
7/11/2021
Kon Tum
38 - 02
Khánh Hòa
46 - 57
Chủ nhật
31/10/2021
Kon Tum
12 - 99
Khánh Hòa
66 - 25
Chủ nhật
24/10/2021
Kon Tum
41 - 38
Khánh Hòa
70 - 49
Chủ nhật
17/10/2021
Kon Tum
84 - 69
Khánh Hòa
67 - 13
Chủ nhật
10/10/2021
Kon Tum
13 - 45
Khánh Hòa
67 - 78
Chủ nhật
3/10/2021
Kon Tum
39 - 24
Khánh Hòa
79 - 13
Chủ nhật
26/9/2021
Kon Tum
06 - 48
Khánh Hòa
39 - 51
Chủ nhật
19/9/2021
Kon Tum
13 - 45
Khánh Hòa
11 - 79
Chủ nhật
12/9/2021
Kon Tum
23 - 67
Khánh Hòa
78 - 90
Chủ nhật
5/9/2021
Kon Tum
18 - 04
Khánh Hòa
47 - 15
Chủ nhật
29/8/2021
Kon Tum
26 - 79
Khánh Hòa
40 - 14
Chủ nhật
22/8/2021
Kon Tum
52 - 79
Khánh Hòa
65 - 54
Chủ nhật
15/8/2021
Kon Tum
24 - 85
Khánh Hòa
82 - 97
Chủ nhật
25/7/2021
Kon Tum
32 - 06
Khánh Hòa
62 - 90
Chủ nhật
18/7/2021
Kon Tum
72 - 57
Khánh Hòa
15 - 74
Chủ nhật
11/7/2021
Kon Tum
91 - 36
Khánh Hòa
38 - 19
Chủ nhật
4/7/2021
Kon Tum
42 - 59
Khánh Hòa
93 - 38
Chủ nhật
27/6/2021
Kon Tum
19 - 07
Khánh Hòa
16 - 81
Chủ nhật
20/6/2021
Kon Tum
29 - 21
Khánh Hòa
02 - 58
Chủ nhật
13/6/2021
Kon Tum
94 - 47
Khánh Hòa
68 - 70
Chủ nhật
6/6/2021
Kon Tum
97 - 71
Khánh Hòa
67 - 57
Chủ nhật
30/5/2021
Kon Tum
84 - 61
Khánh Hòa
23 - 52
Chủ nhật
23/5/2021
Kon Tum
26 - 27
Khánh Hòa
98 - 62
Chủ nhật
16/5/2021
Kon Tum
06 - 36
Khánh Hòa
79 - 62
Chủ nhật
9/5/2021
Kon Tum
50 - 32
Khánh Hòa
54 - 27
Chủ nhật
2/5/2021
Kon Tum
10 - 34
Khánh Hòa
64 - 25
Chủ nhật
25/4/2021
Kon Tum
95 - 17
Khánh Hòa
90 - 68