Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
21/4/2019
Kon Tum
08 - 90
Khánh Hòa
41 - 91
Chủ nhật
14/4/2019
Kon Tum
18 - 94
Khánh Hòa
50 - 59
Chủ nhật
7/4/2019
Kon Tum
70 - 10
Khánh Hòa
77 - 29
Chủ nhật
31/3/2019
Kon Tum
75 - 10
Khánh Hòa
09 - 47
Chủ nhật
24/3/2019
Kon Tum
12 - 39
Khánh Hòa
52 - 90
Chủ nhật
17/3/2019
Kon Tum
89 - 77
Khánh Hòa
55 - 97
Chủ nhật
10/3/2019
Kon Tum
87 - 91
Khánh Hòa
11 - 08
Chủ nhật
3/3/2019
Kon Tum
98 - 52
Khánh Hòa
81 - 46
Chủ nhật
24/2/2019
Kon Tum
65 - 96
Khánh Hòa
51 - 60
Chủ nhật
17/2/2019
Kon Tum
33 - 26
Khánh Hòa
40 - 09
Chủ nhật
10/2/2019
Kon Tum
92 - 10
Khánh Hòa
57 - 74
Chủ nhật
3/2/2019
Kon Tum
89 - 52
Khánh Hòa
11 - 15
Chủ nhật
27/1/2019
Kon Tum
07 - 95
Khánh Hòa
26 - 70
Chủ nhật
20/1/2019
Kon Tum
50 - 76
Khánh Hòa
30 - 53
Chủ nhật
13/1/2019
Kon Tum
20 - 60
Khánh Hòa
12 - 22
Chủ nhật
6/1/2019
Kon Tum
00 - 44
Khánh Hòa
83 - 59
Chủ nhật
30/12/2018
Kon Tum
21 - 36
Khánh Hòa
65 - 78
Chủ nhật
23/12/2018
Kon Tum
83 - 06
Khánh Hòa
51 - 81
Chủ nhật
16/12/2018
Kon Tum
05 - 68
Khánh Hòa
86 - 45
Chủ nhật
9/12/2018
Kon Tum
03 - 25
Khánh Hòa
35 - 98
Chủ nhật
2/12/2018
Kon Tum
74 - 04
Khánh Hòa
14 - 27
Chủ nhật
25/11/2018
Kon Tum
97 - 19
Khánh Hòa
45 - 24
Chủ nhật
18/11/2018
Kon Tum
73 - 68
Khánh Hòa
33 - 64
Chủ nhật
11/11/2018
Kon Tum
98 - 13
Khánh Hòa
87 - 72
Chủ nhật
4/11/2018
Kon Tum
12 - 04
Khánh Hòa
58 - 76
Chủ nhật
28/10/2018
Kon Tum
98 - 12
Khánh Hòa
86 - 19
Chủ nhật
21/10/2018
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
70 - 66
Chủ nhật
14/10/2018
Kon Tum
85 - 77
Khánh Hòa
14 - 48
Chủ nhật
7/10/2018
Kon Tum
29 - 54
Khánh Hòa
41 - 66
Chủ nhật
30/9/2018
Kon Tum
69 - 72
Khánh Hòa
47 - 46