KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long

Thứ sáu Ngày: 26/11/2021Loại vé: 42VL48
ChụcSốĐ.Vị
6,80 
 16,8
32,6,725,7
72322,5
 4 
2,3,725 
160,2
2,972,32,52,8
1,7,980
 97,8
Giải ĐB
439080
Giải nhất
27572
Giải nhì
66398
Giải ba
57418
12416
Giải tư
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
Giải năm
1435
Giải sáu
6397
6232
0573
Giải bảy
227
Giải 8
75
 
Thứ sáu Ngày: 19/11/2021Loại vé: 42VL47
ChụcSốĐ.Vị
2,404,9
5,615
2,420,2,9
5,7,835
0,640,2
1,351,3
761,4,7
673,6,8
783
0,29 
Giải ĐB
429315
Giải nhất
89135
Giải nhì
72640
Giải ba
66504
41242
Giải tư
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
Giải năm
4029
Giải sáu
4873
1620
5183
Giải bảy
753
Giải 8
76
 
Thứ sáu Ngày: 12/11/2021Loại vé: 42VL46
ChụcSốĐ.Vị
501,6
0,315,6,7
326
731,2,9
 4 
1,6,750
0,1,2,965,7,8
1,6,873,5
687,9
3,896
Giải ĐB
091389
Giải nhất
51567
Giải nhì
70668
Giải ba
00106
92101
Giải tư
23832
18326
61615
46765
33473
99350
84217
Giải năm
9896
Giải sáu
0731
0175
3739
Giải bảy
287
Giải 8
16
 
Thứ sáu Ngày: 05/11/2021Loại vé: 42VL45
ChụcSốĐ.Vị
2,4,803,6
21 
920,1
0,6,735
540,9
3,554,5,82
0,663,6,7
673
52,980
492,8
Giải ĐB
413635
Giải nhất
25758
Giải nhì
61758
Giải ba
49720
36780
Giải tư
66421
83692
28398
17763
61103
90273
44567
Giải năm
5355
Giải sáu
4554
4666
6440
Giải bảy
749
Giải 8
06
 
Thứ sáu Ngày: 29/10/2021Loại vé: 42VL44
ChụcSốĐ.Vị
0,5,900,6
32132,4,7,92
43,822 
12312
1423,8
 50
06 
17 
4822
1290
Giải ĐB
566431
Giải nhất
90714
Giải nhì
37650
Giải ba
01242
14542
Giải tư
49419
17531
44082
89682
28842
55706
61890
Giải năm
9217
Giải sáu
5219
0413
5400
Giải bảy
248
Giải 8
13
 
Thứ sáu Ngày: 22/10/2021Loại vé: 42VL43
ChụcSốĐ.Vị
 01,9
0,4,6,91 
42 
 35,7
941,2,7,8
3,555,6,8
5,8261
3,4,777
4,5,8862,8
091,4
Giải ĐB
736861
Giải nhất
98537
Giải nhì
84677
Giải ba
67456
93988
Giải tư
81548
72555
25558
59947
77194
58142
56835
Giải năm
2609
Giải sáu
8686
0041
3791
Giải bảy
301
Giải 8
86
 
Thứ sáu Ngày: 02/07/2021Loại vé: 42VL27
ChụcSốĐ.Vị
1,503,4
1,3,910,1
 28
031,92
0,6,845
450,7
 64,8,9
57 
2,6,984,9
32,6,891,8
Giải ĐB
065068
Giải nhất
94484
Giải nhì
92989
Giải ba
83657
09203
Giải tư
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
Giải năm
4198
Giải sáu
1610
7245
0064
Giải bảy
028
Giải 8
04