Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Thứ hai
29/11/2021
Thừa T. Huế
51 - 35
Phú Yên
19 - 51
Chủ nhật
28/11/2021
Kon Tum
63 - 62
Khánh Hòa
29 - 08
Thứ bảy
27/11/2021
Đà Nẵng
94 - 55
Quảng Ngãi
88 - 29
Đắk Nông
12 - 56
Thứ sáu
26/11/2021
Gia Lai
16 - 59
Ninh Thuận
05 - 59
Thứ năm
25/11/2021
Bình Định
88 - 03
Quảng Trị
78 - 25
Quảng Bình
65 - 74
Thứ tư
24/11/2021
Đà Nẵng
82 - 24
Khánh Hòa
78 - 92
Thứ ba
23/11/2021
Đắk Lắk
31 - 47
Quảng Nam
71 - 50
Thứ hai
22/11/2021
Thừa T. Huế
55 - 71
Phú Yên
16 - 31
Chủ nhật
21/11/2021
Kon Tum
23 - 81
Khánh Hòa
20 - 25
Thứ bảy
20/11/2021
Đà Nẵng
05 - 68
Quảng Ngãi
07 - 44
Đắk Nông
18 - 63
Thứ sáu
19/11/2021
Gia Lai
85 - 59
Ninh Thuận
89 - 10
Thứ năm
18/11/2021
Bình Định
06 - 16
Quảng Trị
08 - 99
Quảng Bình
65 - 96
Thứ tư
17/11/2021
Đà Nẵng
54 - 42
Khánh Hòa
79 - 55
Thứ ba
16/11/2021
Đắk Lắk
59 - 78
Quảng Nam
08 - 79
Thứ hai
15/11/2021
Thừa T. Huế
50 - 00
Phú Yên
50 - 78
Chủ nhật
14/11/2021
Kon Tum
01 - 43
Khánh Hòa
25 - 64
Thứ bảy
13/11/2021
Đà Nẵng
45 - 86
Quảng Ngãi
34 - 50
Đắk Nông
08 - 57
Thứ sáu
12/11/2021
Gia Lai
41 - 80
Ninh Thuận
83 - 77
Thứ năm
11/11/2021
Bình Định
22 - 27
Quảng Trị
07 - 72
Quảng Bình
24 - 64
Thứ tư
10/11/2021
Đà Nẵng
66 - 64
Khánh Hòa
85 - 60
Thứ ba
9/11/2021
Đắk Lắk
94 - 28
Quảng Nam
19 - 37
Thứ hai
8/11/2021
Thừa T. Huế
90 - 18
Phú Yên
05 - 80
Chủ nhật
7/11/2021
Kon Tum
38 - 02
Khánh Hòa
46 - 57
Thứ bảy
6/11/2021
Đà Nẵng
58 - 68
Quảng Ngãi
99 - 62
Đắk Nông
75 - 08
Thứ sáu
5/11/2021
Gia Lai
20 - 83
Ninh Thuận
06 - 28
Thứ năm
4/11/2021
Bình Định
97 - 54
Quảng Trị
80 - 50
Quảng Bình
97 - 26
Thứ tư
3/11/2021
Đà Nẵng
30 - 10
Khánh Hòa
41 - 86
Thứ ba
2/11/2021
Đắk Lắk
25 - 09
Quảng Nam
31 - 28
Thứ hai
1/11/2021
Thừa T. Huế
44 - 01
Phú Yên
66 - 34
Chủ nhật
31/10/2021
Kon Tum
12 - 99
Khánh Hòa
66 - 25