Sớ đầu đuôi xổ số Miền Trung

Chủ nhật
26/5/2024
Kon Tum
36 - 20
Khánh Hòa
79 - 87
Thừa T. Huế
57 - 35
Thứ bảy
25/5/2024
Đà Nẵng
88 - 26
Quảng Ngãi
99 - 79
Đắk Nông
84 - 62
Thứ sáu
24/5/2024
Gia Lai
74 - 50
Ninh Thuận
72 - 82
Thứ năm
23/5/2024
Bình Định
52 - 75
Quảng Trị
08 - 59
Quảng Bình
43 - 96
Thứ tư
22/5/2024
Đà Nẵng
83 - 20
Khánh Hòa
01 - 57
Thứ ba
21/5/2024
Đắk Lắk
64 - 63
Quảng Nam
62 - 74
Thứ hai
20/5/2024
Phú Yên
54 - 09
Thừa T. Huế
70 - 91
Chủ nhật
19/5/2024
Kon Tum
06 - 84
Khánh Hòa
39 - 17
Thừa T. Huế
45 - 56
Thứ bảy
18/5/2024
Đà Nẵng
58 - 46
Quảng Ngãi
93 - 14
Đắk Nông
38 - 00
Thứ sáu
17/5/2024
Gia Lai
29 - 32
Ninh Thuận
93 - 04
Thứ năm
16/5/2024
Bình Định
56 - 33
Quảng Trị
33 - 20
Quảng Bình
53 - 19
Thứ tư
15/5/2024
Đà Nẵng
20 - 52
Khánh Hòa
00 - 25
Thứ ba
14/5/2024
Đắk Lắk
89 - 09
Quảng Nam
53 - 52
Thứ hai
13/5/2024
Phú Yên
97 - 32
Thừa T. Huế
55 - 62
Chủ nhật
12/5/2024
Kon Tum
23 - 79
Khánh Hòa
42 - 62
Thừa T. Huế
80 - 74
Thứ bảy
11/5/2024
Đà Nẵng
16 - 78
Quảng Ngãi
05 - 38
Đắk Nông
50 - 87
Thứ sáu
10/5/2024
Gia Lai
30 - 42
Ninh Thuận
68 - 54
Thứ năm
9/5/2024
Bình Định
37 - 42
Quảng Trị
96 - 48
Quảng Bình
14 - 97
Thứ tư
8/5/2024
Đà Nẵng
93 - 42
Khánh Hòa
23 - 71
Thứ ba
7/5/2024
Đắk Lắk
71 - 94
Quảng Nam
11 - 55
Thứ hai
6/5/2024
Phú Yên
31 - 53
Thừa T. Huế
99 - 66
Chủ nhật
5/5/2024
Kon Tum
89 - 50
Khánh Hòa
99 - 92
Thừa T. Huế
03 - 52
Thứ bảy
4/5/2024
Đà Nẵng
82 - 05
Quảng Ngãi
14 - 01
Đắk Nông
64 - 81
Thứ sáu
3/5/2024
Gia Lai
01 - 75
Ninh Thuận
16 - 18
Thứ năm
2/5/2024
Bình Định
09 - 22
Quảng Trị
67 - 91
Quảng Bình
65 - 10
Thứ tư
1/5/2024
Đà Nẵng
88 - 40
Khánh Hòa
02 - 35
Thứ ba
30/4/2024
Đắk Lắk
20 - 19
Quảng Nam
35 - 13
Thứ hai
29/4/2024
Phú Yên
47 - 02
Thừa T. Huế
03 - 17
Chủ nhật
28/4/2024
Kon Tum
25 - 21
Khánh Hòa
68 - 59
Thừa T. Huế
99 - 78
Thứ bảy
27/4/2024
Đà Nẵng
79 - 49
Quảng Ngãi
27 - 81
Đắk Nông
55 - 40