KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Thứ ba Ngày: 23/11/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
0,2,3,900,1,3,8
9
0,3,517,8
 20
0,430,1
843,7
 51
968
1,47 
0,1,6,984
090,6,8
Giải ĐB
396647
Giải nhất
66598
Giải nhì
82184
Giải ba
30518
73509
Giải tư
28951
65090
39530
54496
26220
26400
27503
Giải năm
0708
Giải sáu
8468
2917
3543
Giải bảy
501
Giải 8
31
 
Thứ ba Ngày: 16/11/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
02,3,62002,7,9
5,817
 23
230,7
 46
951,6,9
4,5602
0,1,3,878
781,7
0,595
Giải ĐB
520878
Giải nhất
15187
Giải nhì
91160
Giải ba
04260
22495
Giải tư
01807
44356
10646
55337
09451
81281
65823
Giải năm
0109
Giải sáu
3430
3417
3100
Giải bảy
400
Giải 8
59
 
Thứ ba Ngày: 09/11/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
909
 12,6,8
1,22,7222,6,8,9
73 
924 
657
1,2,665,6,8
572,3
1,2,68 
0,290,42
Giải ĐB
489728
Giải nhất
54218
Giải nhì
42594
Giải ba
08873
33666
Giải tư
41726
93865
19722
89390
23229
58668
76657
Giải năm
6612
Giải sáu
6709
9916
5272
Giải bảy
722
Giải 8
94
 
Thứ ba Ngày: 02/11/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
 03,6,7,92
 16
2,9222,5
0,7236
8,945
2,45 
0,1,36 
0,7732,7
 84,9
02,8922,4
Giải ĐB
375109
Giải nhất
30203
Giải nhì
29973
Giải ba
96794
45484
Giải tư
81109
50516
75673
37189
78277
18945
58336
Giải năm
7722
Giải sáu
3492
0006
3892
Giải bảy
007
Giải 8
25
 
Thứ ba Ngày: 26/10/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
6,903
21 
 21,9
0362,9
746
 57
32,4,860,7,8
5,6,7,874,7
6,886,7,8
2,3,990,9
Giải ĐB
379439
Giải nhất
95136
Giải nhì
82436
Giải ba
13377
33590
Giải tư
00746
91757
55821
77174
60868
05103
05687
Giải năm
5067
Giải sáu
0529
9186
2388
Giải bảy
499
Giải 8
60
 
Thứ ba Ngày: 19/10/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
000,5,82
1,7,811,43
 2 
436
13,843,8,9
056
3,5,76 
 71,6,9
02,481,4
4,79 
Giải ĐB
553748
Giải nhất
53856
Giải nhì
90614
Giải ba
10214
25084
Giải tư
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
Giải năm
8771
Giải sáu
3581
7305
8808
Giải bảy
608
Giải 8
76
 
Thứ ba Ngày: 12/10/2021XSXSDLK
ChụcSốĐ.Vị
803,8
 12,7
123,9
0,2,934,52,8,9
3,745
32,45 
 6 
1,774,7
0,3,880,8,9
2,3,893
Giải ĐB
736535
Giải nhất
71003
Giải nhì
66112
Giải ba
03538
63939
Giải tư
00108
25477
76689
78129
61393
47435
60323
Giải năm
9045
Giải sáu
7434
0680
4217
Giải bảy
674
Giải 8
88