KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội

Thứ hai Ngày: 22/07/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
 022,8
1,2211,2,3,6
02,1,2212,2,32,8
9
1,22,32,7332,6,8
4,544,8
654
1,3,8,965
 73
0,2,3,4
9
86
2,996,8,9
Giải ĐB
15296
Giải nhất
58122
Giải nhì
60799
62033
Giải ba
15633
64138
08436
38621
63529
06321
Giải tư
6873
7712
0316
8598
Giải năm
0223
7765
6786
8202
9208
5748
Giải sáu
423
428
102
Giải bảy
54
11
44
13
 
Thứ năm Ngày: 18/07/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,802,5
3214
0,2,920,2,9
7312,7
1,444,5,9
0,4,5,955,6,7,9
5,7268,9
3,5,7,8
9
73,62,7
680,7
2,4,5,692,5,7
Giải ĐB
12559
Giải nhất
30645
Giải nhì
80705
72880
Giải ba
70556
30055
15476
13776
52037
33922
Giải tư
4395
6731
7431
7487
Giải năm
1392
1973
1714
1977
0669
1729
Giải sáu
849
257
368
Giải bảy
02
44
97
20
 
Thứ hai Ngày: 15/07/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,32,4,800
42,8218
524,8
5,62302,4,5,9
2,3,8,940,12,6,9
352,3
4,6632,6,7
6,97 
1,280,12,4
3,4,994,7,9
Giải ĐB
43030
Giải nhất
44299
Giải nhì
00340
25339
Giải ba
07684
45118
22380
38063
77163
79753
Giải tư
4649
7841
5946
3334
Giải năm
6828
9681
9694
2252
3035
5230
Giải sáu
700
124
697
Giải bảy
67
41
66
81
 
Thứ năm Ngày: 11/07/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
000,2,5,7
1,2,5,711,6
0,32,5221,3,9
2,32,5,8322,32,9
 45
0,4,651,22,3,7
9
1,865
0,5,871
 83,6,7
2,3,5,999
Giải ĐB
91323
Giải nhất
70916
Giải nhì
94386
63833
Giải ba
66653
18383
37645
54139
56959
27652
Giải tư
6957
4102
1851
9729
Giải năm
4871
4705
5200
2632
8811
7332
Giải sáu
352
707
121
Giải bảy
33
65
99
87
 
Thứ hai Ngày: 08/07/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
4,503
12112,6,9
723,4,6,7
8
0,2,4,5
7
3 
240,3,8,9
5,750,3,5,6
7
1,2,567
2,5,6,972,3,5,8
2,4,7,888,9
1,4,897
Giải ĐB
40957
Giải nhất
85011
Giải nhì
44816
91475
Giải ba
68840
55189
96603
52328
78597
76511
Giải tư
0449
2923
1956
5319
Giải năm
6126
1272
4973
2248
3055
9627
Giải sáu
243
424
253
Giải bảy
88
67
50
78
 
Thứ năm Ngày: 04/07/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2202,62,8
713
0,2202,2,6,7
8
1,4,735,6,8
643
3,959
02,2,3,864,7,9
2,6,771,3,7,8
0,2,3,7
9
86,9
5,6,895,8
Giải ĐB
35313
Giải nhất
32522
Giải nhì
87802
39795
Giải ba
20698
79135
38543
17173
78806
52559
Giải tư
4027
8386
2406
1977
Giải năm
0369
4367
4620
9320
8564
5971
Giải sáu
208
138
426
Giải bảy
78
36
28
89