KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình

Chủ nhật Ngày: 26/05/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
4,7,8082
612,52
1,52,7,92 
3,733,4
340
12,7,8522,9
 61,7,92
670,2,3,5
82
02,72,8,980,5,8
5,62,992,8,9
Giải ĐB
53398
Giải nhất
12478
Giải nhì
14385
06275
Giải ba
50369
07115
73615
52752
37780
90972
Giải tư
1340
3208
3152
1799
Giải năm
5570
7834
5867
5173
2969
1012
Giải sáu
288
878
459
Giải bảy
61
92
08
33
 
Chủ nhật Ngày: 19/05/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,802,5
 10
0,62,924,5
3,433,5,92
243,8
0,2,3,8
9
5 
8,93622,82,9
777,8
4,62,7,980,5,6
32,692,5,63,8
Giải ĐB
14478
Giải nhất
08543
Giải nhì
83125
92133
Giải ba
92796
76639
97895
59002
03268
78862
Giải tư
0077
1962
4824
8339
Giải năm
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Giải sáu
198
786
996
Giải bảy
68
85
05
96
 
Chủ nhật Ngày: 12/05/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,3,4,8
9
05,6,8
2,5,919
5,6,820,1
3,630,3,8
 40,7
0,6,751,2,7,9
0,762,3,5
4,5,975,6
0,3,880,2,8,9
1,5,890,1,7
Giải ĐB
54105
Giải nhất
06147
Giải nhì
74859
97508
Giải ba
73957
99482
89320
24590
26706
66538
Giải tư
7963
9465
0076
7088
Giải năm
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Giải sáu
751
430
989
Giải bảy
75
33
21
97
 
Chủ nhật Ngày: 05/05/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,305
 15
2,52,820,2,72
6,72,82,930,6
545
0,1,4,92522,4
3,963,72,8
22,62732,8
6,782,32,9
893,52,6
Giải ĐB
80183
Giải nhất
07373
Giải nhì
48867
30896
Giải ba
17520
86768
30554
76145
87183
83127
Giải tư
7227
6852
1236
9205
Giải năm
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Giải sáu
889
493
030
Giải bảy
67
22
52
63
 
Chủ nhật Ngày: 28/04/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
4,601,2
0,6,71 
0,7,9252,7
7235
740,5,6,9
22,3,4,5
72,9
55,7
4,6,8,960,1,6
2,571,2,32,4
52,9
 86
4,792,5,6
Giải ĐB
37696
Giải nhất
21957
Giải nhì
22046
36692
Giải ba
64560
66075
18325
29166
09527
99349
Giải tư
8645
6772
3361
2640
Giải năm
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Giải sáu
601
374
875
Giải bảy
79
73
02
95
 
Chủ nhật Ngày: 21/04/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,7,8203,9
1,7,9211,5
2,3,6,9222,5,6
0,430,2,6,9
843
1,2,7592
2,3,862
770,1,5,7
 802,4,6
0,3,52912,22
Giải ĐB
19980
Giải nhất
85986
Giải nhì
47577
69280
Giải ba
98092
25825
81059
57932
33830
71715
Giải tư
5543
1384
6975
5836
Giải năm
2326
4322
0703
7162
4509
0470
Giải sáu
191
392
571
Giải bảy
11
59
91
39
 
Chủ nhật Ngày: 14/04/2024 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,5,72,900,1,9
0,2,6,7
8
15,6,82
2,4,521,2
 35
942,8
1,350,2,7
1,9261,9
5702,1
12,481,92
0,6,8290,4,62
Giải ĐB
71396
Giải nhất
20801
Giải nhì
73470
83615
Giải ba
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tư
2581
6371
8850
1300
Giải năm
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáu
496
635
489
Giải bảy
52
22
89
90