KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình

Chủ nhật Ngày: 17/02/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,702,4,6
1,711,2,3
0,1,3,520
132,5,6,9
047,9
3,652,9
0,3,6,8265,6,7
4,6,8,9270,1
 862,7,9
3,4,5,8
9
972,9
Giải ĐB
54486
Giải nhất
25897
Giải nhì
47832
40270
Giải ba
89547
75659
54702
32099
11239
06965
Giải tư
8106
6386
2620
5912
Giải năm
6967
0571
8197
8789
8211
3152
Giải sáu
304
513
949
Giải bảy
87
66
36
35
 
Chủ nhật Ngày: 10/02/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
401,8
0,713
4,6,925,7,9
1,333
4,6,740,2,4,52
2,42,5,6
8
55,6
5,962,4,5,7
2,6,8271,4
085,72,92
2,8292,6
Giải ĐB
83208
Giải nhất
72164
Giải nhì
69427
32385
Giải ba
97756
48013
18542
44887
04845
80171
Giải tư
4833
4667
2740
1345
Giải năm
1955
7929
8996
4801
8665
3825
Giải sáu
989
787
592
Giải bảy
62
44
89
74
 
Chủ nhật Ngày: 03/02/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,3,901,7,8
010,4,5
4,624,7,8,9
3,4,830,3,4,5
1,2,3,5
8
42,3
1,3,554,5,7
762,9
0,2,5,976
0,283,4,9
2,6,890,7
Giải ĐB
61090
Giải nhất
49169
Giải nhì
33210
84333
Giải ba
69283
70489
45784
77730
41027
05042
Giải tư
9954
0235
4515
9234
Giải năm
0362
7824
4807
5643
7114
7929
Giải sáu
157
797
201
Giải bảy
28
76
55
08
 
Chủ nhật Ngày: 27/01/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
103,52,6,7
8,9
810,5
2,722,3,4,9
0,2,333,4,6
2,3,8249
02,157,8
0,367,9
0,5,672,8
0,5,781,42,9
0,2,4,6
8
9 
Giải ĐB
58549
Giải nhất
62533
Giải nhì
19805
12534
Giải ba
77669
49958
79536
13923
65572
40789
Giải tư
4484
3809
8415
2507
Giải năm
4257
9708
6267
7778
3729
0024
Giải sáu
305
984
522
Giải bảy
81
10
03
06
 
Chủ nhật Ngày: 20/01/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,608
12,710,12,4
2,5,7,8
9
22,3
235
1,5,745,7
3,4,952,4,8
760,9
4,8271,2,4,6
92
0,582,72,9
6,72,892,5
Giải ĐB
65208
Giải nhất
55223
Giải nhì
07010
34387
Giải ba
20869
01911
46035
14971
85545
83460
Giải tư
7858
6779
2452
3511
Giải năm
0574
6987
0889
1676
3179
8622
Giải sáu
547
914
882
Giải bảy
72
54
95
92
 
Chủ nhật Ngày: 13/01/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,503,9
1,3,811,2,4,5
1,3,6,726
030,1,2,8
1,5,946,8,92
1,650,4,9
2,4,862,5
872
3,4,9281,6,7
0,42,594,82
Giải ĐB
38231
Giải nhất
01714
Giải nhì
95126
77765
Giải ba
65609
69311
54686
80998
84730
81787
Giải tư
7438
9859
9194
2950
Giải năm
0349
0849
1015
3146
4148
8354
Giải sáu
332
381
698
Giải bảy
72
62
12
03
 
Chủ nhật Ngày: 06/01/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
4203
6,913,4,5,8
3,727
0,1,5,932
1,5,6402,72,8,9
153,4,6
5,761,4,8
2,4272,6,93
1,4,689
4,73,891,3
Giải ĐB
64391
Giải nhất
54349
Giải nhì
89853
30879
Giải ba
57948
74768
90532
05289
97327
51479
Giải tư
7247
8472
1340
5064
Giải năm
3879
4714
4113
5093
9047
2256
Giải sáu
276
261
803
Giải bảy
40
54
18
15