KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 21/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  21/04/2019
1
 
2
3
 
7
4
7
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 20/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/04/2019
2
 
1
0
 
9
6
0
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 20/04/2019
04
20
21
22
28
34
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 19/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  19/04/2019
4
 
9
8
 
4
9
7
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 19/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 18/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  18/04/2019
0
 
2
7
 
9
3
9
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 18/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 17/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/04/2019
5
 
4
5
 
5
8
2
Kết quả xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 17/04/2019
12
18
21
24
32
35
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 17/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 16/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  16/04/2019
1
 
8
8
 
2
5
6
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 16/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 15/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  15/04/2019
0
 
7
8
 
4
0
8
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 15/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - NGÀY: 14/04/2019

Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  14/04/2019
9
 
3
2
 
9
2
5
Kết quả xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/04/2019