KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Thứ tư Ngày: 19/06/2019Loại vé: K3T6
ChụcSốĐ.Vị
1,207
2,510,4,6
 20,1,4,8
9352
1,248
32,851
168
0,879
2,4,6,885,7,8
793
Giải ĐB
022979
Giải nhất
88807
Giải nhì
62335
Giải ba
60224
40916
Giải tư
24287
10085
50910
92520
35888
78335
07968
Giải năm
2551
Giải sáu
7414
4128
2148
Giải bảy
721
Giải 8
93
 
Thứ tư Ngày: 12/06/2019Loại vé: K2T6
ChụcSốĐ.Vị
1,707
810,6
4,82242,6
 3 
22,42,642,42,9
 5 
1,2,864,8
070
681,22,6,9
4,89 
Giải ĐB
433086
Giải nhất
37870
Giải nhì
16349
Giải ba
70289
75044
Giải tư
47124
10142
57716
92707
78010
06644
46924
Giải năm
7782
Giải sáu
7081
1264
2482
Giải bảy
668
Giải 8
26
 
Thứ tư Ngày: 05/06/2019Loại vé: K1T6
ChụcSốĐ.Vị
 01,6,8
0,1,811,4,7
92 
6,8,93 
1,645
45 
0,6263,4,62
1,777
0,881,3,8
992,3,9
Giải ĐB
071363
Giải nhất
57266
Giải nhì
84099
Giải ba
45066
08306
Giải tư
70045
87964
88388
47111
15183
46714
66381
Giải năm
5301
Giải sáu
5877
4808
8517
Giải bảy
092
Giải 8
93
 
Thứ tư Ngày: 29/05/2019Loại vé: K5T5
ChụcSốĐ.Vị
 02,7,9
81 
0,529
3,633,5,6
745,6,8
3,4,9252,8
3,463
074
4,5,881,8
0,2952
Giải ĐB
192507
Giải nhất
17209
Giải nhì
81574
Giải ba
73948
65829
Giải tư
80736
51952
40788
55063
00202
38595
38535
Giải năm
8945
Giải sáu
4281
7195
2846
Giải bảy
633
Giải 8
58
 
Thứ tư Ngày: 22/05/2019Loại vé: K4T5
ChụcSốĐ.Vị
701,3,5
0,3,714,6
 28,9
0,331,3,7,8
1,5,645
0,454,6
1,564
370,1,8
2,3,78 
29 
Giải ĐB
467245
Giải nhất
25514
Giải nhì
62429
Giải ba
77228
82301
Giải tư
59433
03364
64231
34870
28638
32937
15171
Giải năm
8903
Giải sáu
8254
7078
7105
Giải bảy
816
Giải 8
56
 
Thứ tư Ngày: 15/05/2019Loại vé: K3T5
ChụcSốĐ.Vị
5201,6,7
0,111,4,5
 24
 38
1,2,649
1,8502
0,7,864
0,7,976,7,8
3,785,6
497
Giải ĐB
797311
Giải nhất
42676
Giải nhì
03550
Giải ba
42964
18024
Giải tư
31315
99001
14938
29107
97485
35514
64050
Giải năm
7306
Giải sáu
9777
7678
3197
Giải bảy
649
Giải 8
86
 
Thứ tư Ngày: 08/05/2019Loại vé: K2T5
ChụcSốĐ.Vị
 03
7152,9
3,425,6
0,532,7
 42,6,72,9
12,253,9
2,46 
3,42,971
 89
1,4,5,897
Giải ĐB
585515
Giải nhất
80453
Giải nhì
90125
Giải ba
81697
06942
Giải tư
32571
65903
42559
49432
54815
46226
48937
Giải năm
9989
Giải sáu
4447
5646
2719
Giải bảy
347
Giải 8
49