KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Thứ sáu Ngày: 24/05/2024Loại vé: 05K21
ChụcSốĐ.Vị
3,5,6,7
8
01,72
01 
222,42,6
530,4
22,346,8
750,3
2,4,760
0270,5,6
480
 9 
Giải ĐB
509824
Giải nhất
19624
Giải nhì
70170
Giải ba
50630
71546
Giải tư
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
Giải năm
2660
Giải sáu
8048
0975
2534
Giải bảy
522
Giải 8
07
 
Thứ sáu Ngày: 17/05/2024Loại vé: 05K20
ChụcSốĐ.Vị
 08
3,4,8,919
72 
531,6
441,4,8
7,953,8
368
772,5,7,8
0,4,5,6
7
81,9
1,891,5
Giải ĐB
572177
Giải nhất
43848
Giải nhì
01658
Giải ba
10268
78091
Giải tư
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
Giải năm
4481
Giải sáu
3589
7395
3819
Giải bảy
753
Giải 8
72
 
Thứ sáu Ngày: 10/05/2024Loại vé: 05K19
ChụcSốĐ.Vị
3,801,8
015
32,6,723,9
2,830,22,8
6,74 
1,6,85 
 62,4,5
972,4
0,380,3,5
297
Giải ĐB
241962
Giải nhất
45638
Giải nhì
51723
Giải ba
17283
35464
Giải tư
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
Giải năm
5232
Giải sáu
7632
0465
5085
Giải bảy
108
Giải 8
15
 
Thứ sáu Ngày: 03/05/2024Loại vé: 05K18
ChụcSốĐ.Vị
02,82002,4
9182
 23,5
2,333,7
0,6,949
25 
8264,8
37 
12,6802,62
491,4
Giải ĐB
578368
Giải nhất
36637
Giải nhì
17318
Giải ba
86900
23886
Giải tư
21204
72180
73318
80686
32033
72980
11525
Giải năm
5849
Giải sáu
7300
2723
6364
Giải bảy
794
Giải 8
91
 
Thứ sáu Ngày: 26/04/2024Loại vé: 04K17
ChụcSốĐ.Vị
0,4,700,6
1,2,811,7
621,5,6,8
 3 
62,8,940
2,85 
0,262,42
170
2,881,4,5,8
 94
Giải ĐB
374688
Giải nhất
44194
Giải nhì
01770
Giải ba
18081
49464
Giải tư
83826
71525
75611
49484
70385
62417
73500
Giải năm
6740
Giải sáu
2764
0406
5662
Giải bảy
128
Giải 8
21
 
Thứ sáu Ngày: 19/04/2024Loại vé: 04K16
ChụcSốĐ.Vị
 022
 152
02,2,922,6
 35,9
4,544,6
12,3,654
2,4,865
7,977,9
986
3,792,7,8
Giải ĐB
925135
Giải nhất
50877
Giải nhì
14202
Giải ba
96965
01802
Giải tư
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
Giải năm
8626
Giải sáu
0297
3244
7846
Giải bảy
179
Giải 8
22
 
Thứ sáu Ngày: 12/04/2024Loại vé: 04K15
ChụcSốĐ.Vị
507,9
6,8,91 
3223
2,6,7322,4,5
3,444,7
3,6,8,950
 61,3,5
0,473
 81,5
091,5
Giải ĐB
924807
Giải nhất
47773
Giải nhì
57750
Giải ba
83381
42863
Giải tư
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
Giải năm
8361
Giải sáu
8247
1634
5823
Giải bảy
365
Giải 8
91