Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Hai

Thứ hai
22/7/2024
Phú Yên
73 - 63
Thừa T. Huế
39 - 13
Thứ hai
15/7/2024
Phú Yên
19 - 77
Thừa T. Huế
21 - 99
Thứ hai
8/7/2024
Phú Yên
35 - 08
Thừa T. Huế
11 - 65
Thứ hai
1/7/2024
Phú Yên
03 - 91
Thừa T. Huế
19 - 23
Thứ hai
24/6/2024
Phú Yên
80 - 79
Thừa T. Huế
04 - 94
Thứ hai
17/6/2024
Phú Yên
52 - 77
Thừa T. Huế
32 - 27
Thứ hai
10/6/2024
Phú Yên
79 - 92
Thừa T. Huế
40 - 91
Thứ hai
3/6/2024
Phú Yên
68 - 09
Thừa T. Huế
98 - 07
Thứ hai
27/5/2024
Phú Yên
36 - 71
Thừa T. Huế
67 - 14
Thứ hai
20/5/2024
Phú Yên
54 - 09
Thừa T. Huế
70 - 91
Thứ hai
13/5/2024
Phú Yên
97 - 32
Thừa T. Huế
55 - 62
Thứ hai
6/5/2024
Phú Yên
31 - 53
Thừa T. Huế
99 - 66
Thứ hai
29/4/2024
Phú Yên
47 - 02
Thừa T. Huế
03 - 17
Thứ hai
22/4/2024
Phú Yên
64 - 49
Thừa T. Huế
57 - 44
Thứ hai
15/4/2024
Phú Yên
23 - 36
Thừa T. Huế
13 - 58
Thứ hai
8/4/2024
Phú Yên
59 - 43
Thừa T. Huế
21 - 72
Thứ hai
1/4/2024
Phú Yên
43 - 99
Thừa T. Huế
49 - 87
Thứ hai
25/3/2024
Phú Yên
28 - 01
Thừa T. Huế
43 - 38
Thứ hai
18/3/2024
Phú Yên
64 - 50
Thừa T. Huế
30 - 84
Thứ hai
11/3/2024
Phú Yên
80 - 57
Thừa T. Huế
00 - 56
Thứ hai
4/3/2024
Phú Yên
93 - 25
Thừa T. Huế
06 - 89
Thứ hai
26/2/2024
Phú Yên
87 - 91
Thừa T. Huế
12 - 22
Thứ hai
19/2/2024
Phú Yên
14 - 64
Thừa T. Huế
79 - 20
Thứ hai
12/2/2024
Phú Yên
96 - 85
Thừa T. Huế
81 - 50
Thứ hai
5/2/2024
Phú Yên
43 - 58
Thừa T. Huế
41 - 96
Thứ hai
29/1/2024
Phú Yên
24 - 27
Thừa T. Huế
63 - 37
Thứ hai
22/1/2024
Phú Yên
48 - 75
Thừa T. Huế
92 - 68
Thứ hai
15/1/2024
Phú Yên
14 - 12
Thừa T. Huế
86 - 57
Thứ hai
8/1/2024
Phú Yên
68 - 73
Thừa T. Huế
24 - 94
Thứ hai
1/1/2024
Phú Yên
75 - 96
Thừa T. Huế
36 - 02