KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Thứ năm Ngày: 20/02/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
402,6
813,4,52,7
0,4,528
1342
1,3240,2
1252,6
0,5,768
176
2,6,981
 98
Giải ĐB
189815
Giải nhất
76715
Giải nhì
10356
Giải ba
67034
85676
Giải tư
92742
70217
89514
42813
90140
01206
33698
Giải năm
8881
Giải sáu
5234
4128
8952
Giải bảy
468
Giải 8
02
 
Thứ năm Ngày: 13/02/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
4,6,8,902
4,719
027
4,935
740,1,3
3,555,6,72
560
2,52,771,4,7
 80
190,3
Giải ĐB
345319
Giải nhất
34057
Giải nhì
99827
Giải ba
44555
57035
Giải tư
44093
00340
08943
36474
12777
67057
47656
Giải năm
2171
Giải sáu
1902
6060
2380
Giải bảy
790
Giải 8
41
 
Thứ năm Ngày: 06/02/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
6,7,80 
5,6,7,8
9
1 
3,7329
832,8
 45
451
860,1
 70,1,23
3,880,1,3,6
8
291
Giải ĐB
972688
Giải nhất
68483
Giải nhì
06045
Giải ba
69160
94529
Giải tư
25772
83781
59272
00291
89238
44572
02332
Giải năm
3171
Giải sáu
1870
6161
2086
Giải bảy
680
Giải 8
51
 
Thứ năm Ngày: 30/01/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
 01,8
0132
2,622,3,5,7
12,2,6,937,9
 4 
2,858
7262,3
2,3762,8
0,5,785
393
Giải ĐB
243008
Giải nhất
09813
Giải nhì
49523
Giải ba
82758
84676
Giải tư
19537
83601
59978
20093
77262
91125
65622
Giải năm
4627
Giải sáu
8885
6939
3063
Giải bảy
813
Giải 8
76
 
Thứ năm Ngày: 23/01/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
7,80 
62,8,91 
424,7
 35
2,942
35 
6612,6,8
2,970,9
6,8380,1,83
791,4,7
Giải ĐB
718035
Giải nhất
25380
Giải nhì
48124
Giải ba
16679
09491
Giải tư
69527
97988
51788
75642
02966
96988
30161
Giải năm
4181
Giải sáu
1997
6294
6270
Giải bảy
561
Giải 8
68
 
Thứ năm Ngày: 16/01/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
 0 
1,611,4
3,4,626,72
 32,8,9
1,642,5,6
4,72,95 
2,4,761,2,4
22752,6
38 
395
Giải ĐB
117861
Giải nhất
72211
Giải nhì
16342
Giải ba
72332
93964
Giải tư
62438
00226
45014
86439
67946
05775
31527
Giải năm
7845
Giải sáu
5027
6862
3075
Giải bảy
476
Giải 8
95
 
Thứ năm Ngày: 09/01/2020XSXSQB
ChụcSốĐ.Vị
3,709
615
325,7
630,2,5,6
8,92
 4 
1,2,3,95 
3,661,3,6
270
389
0,32,8,995,9
Giải ĐB
671427
Giải nhất
72239
Giải nhì
17063
Giải ba
71239
07030
Giải tư
63899
70470
77989
77236
59215
27761
93825
Giải năm
4395
Giải sáu
8866
3932
3535
Giải bảy
338
Giải 8
09