Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
17/5/2019
Gia Lai
13 - 28
Ninh Thuận
96 - 27
Thứ sáu
10/5/2019
Gia Lai
51 - 40
Ninh Thuận
05 - 05
Thứ sáu
3/5/2019
Gia Lai
59 - 79
Ninh Thuận
06 - 25
Thứ sáu
26/4/2019
Gia Lai
56 - 09
Ninh Thuận
61 - 51
Thứ sáu
19/4/2019
Gia Lai
46 - 20
Ninh Thuận
75 - 64
Thứ sáu
12/4/2019
Gia Lai
22 - 63
Ninh Thuận
93 - 88
Thứ sáu
5/4/2019
Gia Lai
59 - 92
Ninh Thuận
13 - 44
Thứ sáu
29/3/2019
Gia Lai
36 - 79
Ninh Thuận
90 - 45
Thứ sáu
22/3/2019
Gia Lai
76 - 66
Ninh Thuận
17 - 19
Thứ sáu
15/3/2019
Gia Lai
36 - 08
Ninh Thuận
21 - 63
Thứ sáu
8/3/2019
Gia Lai
05 - 95
Ninh Thuận
01 - 56
Thứ sáu
1/3/2019
Gia Lai
13 - 17
Ninh Thuận
78 - 86
Thứ sáu
22/2/2019
Gia Lai
25 - 77
Ninh Thuận
17 - 29
Thứ sáu
15/2/2019
Gia Lai
43 - 81
Ninh Thuận
81 - 49
Thứ sáu
8/2/2019
Gia Lai
42 - 71
Ninh Thuận
99 - 14
Thứ sáu
1/2/2019
Gia Lai
62 - 15
Ninh Thuận
51 - 51
Thứ sáu
25/1/2019
Gia Lai
27 - 65
Ninh Thuận
09 - 97
Thứ sáu
18/1/2019
Gia Lai
78 - 15
Ninh Thuận
47 - 84
Thứ sáu
11/1/2019
Gia Lai
50 - 15
Ninh Thuận
50 - 81
Thứ sáu
4/1/2019
Gia Lai
06 - 04
Ninh Thuận
02 - 63
Thứ sáu
28/12/2018
Gia Lai
09 - 15
Ninh Thuận
53 - 33
Thứ sáu
21/12/2018
Gia Lai
36 - 12
Ninh Thuận
14 - 67
Thứ sáu
14/12/2018
Gia Lai
34 - 74
Ninh Thuận
55 - 20
Thứ sáu
7/12/2018
Gia Lai
28 - 86
Ninh Thuận
44 - 16
Thứ sáu
30/11/2018
Gia Lai
05 - 77
Ninh Thuận
39 - 26
Thứ sáu
23/11/2018
Gia Lai
58 - 82
Ninh Thuận
47 - 44
Thứ sáu
16/11/2018
Gia Lai
83 - 09
Ninh Thuận
34 - 59
Thứ sáu
9/11/2018
Gia Lai
12 - 86
Ninh Thuận
01 - 42
Thứ sáu
2/11/2018
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
73 - 29
Thứ sáu
26/10/2018
Gia Lai
24 - 47
Ninh Thuận
52 - 05