Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
19/7/2024
Gia Lai
94 - 51
Ninh Thuận
43 - 54
Thứ sáu
12/7/2024
Gia Lai
67 - 89
Ninh Thuận
73 - 25
Thứ sáu
5/7/2024
Gia Lai
73 - 94
Ninh Thuận
32 - 07
Thứ sáu
28/6/2024
Gia Lai
51 - 75
Ninh Thuận
99 - 87
Thứ sáu
21/6/2024
Gia Lai
45 - 58
Ninh Thuận
80 - 54
Thứ sáu
14/6/2024
Gia Lai
78 - 18
Ninh Thuận
80 - 92
Thứ sáu
7/6/2024
Gia Lai
19 - 98
Ninh Thuận
47 - 22
Thứ sáu
31/5/2024
Gia Lai
09 - 70
Ninh Thuận
00 - 13
Thứ sáu
24/5/2024
Gia Lai
74 - 50
Ninh Thuận
72 - 82
Thứ sáu
17/5/2024
Gia Lai
29 - 32
Ninh Thuận
93 - 04
Thứ sáu
10/5/2024
Gia Lai
30 - 42
Ninh Thuận
68 - 54
Thứ sáu
3/5/2024
Gia Lai
01 - 75
Ninh Thuận
16 - 18
Thứ sáu
26/4/2024
Gia Lai
96 - 89
Ninh Thuận
31 - 39
Thứ sáu
19/4/2024
Gia Lai
87 - 91
Ninh Thuận
30 - 69
Thứ sáu
12/4/2024
Gia Lai
30 - 67
Ninh Thuận
57 - 62
Thứ sáu
5/4/2024
Gia Lai
95 - 76
Ninh Thuận
74 - 48
Thứ sáu
29/3/2024
Gia Lai
23 - 88
Ninh Thuận
26 - 81
Thứ sáu
22/3/2024
Gia Lai
49 - 28
Ninh Thuận
75 - 90
Thứ sáu
15/3/2024
Gia Lai
83 - 74
Ninh Thuận
56 - 78
Thứ sáu
8/3/2024
Gia Lai
15 - 43
Ninh Thuận
16 - 70
Thứ sáu
1/3/2024
Gia Lai
64 - 90
Ninh Thuận
17 - 82
Thứ sáu
23/2/2024
Gia Lai
94 - 27
Ninh Thuận
15 - 92
Thứ sáu
16/2/2024
Gia Lai
35 - 28
Ninh Thuận
61 - 06
Thứ sáu
9/2/2024
Gia Lai
39 - 88
Ninh Thuận
26 - 83
Thứ sáu
2/2/2024
Gia Lai
11 - 21
Ninh Thuận
76 - 61
Thứ sáu
26/1/2024
Gia Lai
11 - 19
Ninh Thuận
37 - 95
Thứ sáu
19/1/2024
Gia Lai
24 - 90
Ninh Thuận
40 - 98
Thứ sáu
12/1/2024
Gia Lai
74 - 11
Ninh Thuận
35 - 37
Thứ sáu
5/1/2024
Gia Lai
27 - 88
Ninh Thuận
82 - 50
Thứ sáu
29/12/2023
Gia Lai
17 - 60
Ninh Thuận
82 - 90