KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng

Thứ sáu Ngày: 17/01/2020 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
1,2,702,6
3,7410
0,4,7,920,8
 31,8
4,6,7,8242,4,6,72
9
 5 
0,464,8
42,970,14,2,4
8
2,3,6,7842
492,7
Giải ĐB
97571
Giải nhất
47197
Giải nhì
47647
17744
Giải ba
47592
26520
30084
79871
81710
50342
Giải tư
9731
0247
2568
7406
Giải năm
0171
9849
8978
7302
5438
0464
Giải sáu
646
470
572
Giải bảy
74
71
84
28
 
Thứ sáu Ngày: 10/01/2020 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
2,3,5,6
8
08
3,4,6,914
2,320,2
730,1,2,8
1,6,941,8,9
 50,82
82,9260,1,4
 73
0,3,4,52
8
80,62,8
4,991,4,62,9
Giải ĐB
26396
Giải nhất
07249
Giải nhì
62280
65932
Giải ba
53999
82673
38330
80414
92920
24486
Giải tư
5908
3688
5138
7264
Giải năm
1894
4348
5461
9358
0686
4760
Giải sáu
131
050
958
Giải bảy
96
22
91
41
 
Thứ sáu Ngày: 03/01/2020 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,5,601,2,6,7
01 
0,8223
2,3,4,6
7
30,3,6,72
8,9
843
750,8
0,3,8260,3
0,32,873,5,9
3,5822,4,62,7
9
3,7,89 
Giải ĐB
19143
Giải nhất
80801
Giải nhì
41658
64482
Giải ba
15807
06706
76479
97337
19586
70550
Giải tư
3284
3273
1823
8386
Giải năm
9338
0960
2939
8430
1275
8036
Giải sáu
363
587
433
Giải bảy
82
89
02
37
 
Thứ sáu Ngày: 27/12/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
0,800,2,8
4,5182,9
0,326
6,832,4,7
3,6,8,941,7
5,951,5,8
2,62,963,4,62
3,4,777,8
0,12,5,780,3,4
194,5,6
Giải ĐB
04477
Giải nhất
86108
Giải nhì
16664
65637
Giải ba
83666
88494
24451
71826
86158
78134
Giải tư
4583
3655
6878
6318
Giải năm
3563
8319
3495
7084
6518
6966
Giải sáu
780
296
702
Giải bảy
47
32
41
00
 
Thứ sáu Ngày: 20/12/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
12,5,708,9
8,9102
 2 
4,6,8372
4,8,9243,4,7
750,7
7,863
32,4,5,870,5,6,8
0,7,8281,3,4,6
7,82
0,991,42,9
Giải ĐB
76684
Giải nhất
41910
Giải nhì
06910
30143
Giải ba
69037
29537
47250
51557
52763
12088
Giải tư
8078
6047
6181
0894
Giải năm
1891
5808
5009
0870
7276
1283
Giải sáu
186
888
099
Giải bảy
94
75
44
87
 
Thứ sáu Ngày: 13/12/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
6301
0,5,613,4,6,7
3,926,8
1,4,9232
1,843,8,92
751
1,2,72,8
9
603,1
175,62
2,4,884,6,8
4292,32,6
Giải ĐB
30476
Giải nhất
17496
Giải nhì
47249
90117
Giải ba
30651
25932
08860
47643
84575
35326
Giải tư
6388
3260
5848
9692
Giải năm
8728
3876
9586
2561
4060
0484
Giải sáu
114
493
213
Giải bảy
49
16
93
01
 
Thứ sáu Ngày: 06/12/2019 XSMB
ChụcSốĐ.Vị
3,4,907
2,4,5,617
 21,5,62,7
82
430,4
3,6,840,1,3
2,751,62,7
22,52,6,761,4,6
0,1,2,5
8
75,6
22,884,7,8
 90
Giải ĐB
82830
Giải nhất
97828
Giải nhì
51651
94234
Giải ba
39541
24756
93456
80790
55076
74957
Giải tư
2826
7764
1927
2307
Giải năm
9688
9261
2026
8143
1017
1640
Giải sáu
487
975
228
Giải bảy
84
21
66
25