Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Năm

Thứ năm
18/7/2024
Tây Ninh
82 - 79
An Giang
07 - 24
Bình Thuận
35 - 35
Thứ năm
11/7/2024
Tây Ninh
37 - 43
An Giang
54 - 49
Bình Thuận
82 - 49
Thứ năm
4/7/2024
Tây Ninh
47 - 08
An Giang
70 - 14
Bình Thuận
66 - 59
Thứ năm
27/6/2024
Tây Ninh
61 - 97
An Giang
62 - 94
Bình Thuận
97 - 89
Thứ năm
20/6/2024
Tây Ninh
49 - 74
An Giang
98 - 43
Bình Thuận
33 - 06
Thứ năm
13/6/2024
Tây Ninh
70 - 33
An Giang
40 - 11
Bình Thuận
66 - 32
Thứ năm
6/6/2024
Tây Ninh
93 - 99
An Giang
88 - 16
Bình Thuận
00 - 22
Thứ năm
30/5/2024
Tây Ninh
79 - 41
An Giang
81 - 66
Bình Thuận
41 - 73
Thứ năm
23/5/2024
Tây Ninh
54 - 86
An Giang
16 - 89
Bình Thuận
32 - 28
Thứ năm
16/5/2024
Tây Ninh
54 - 75
An Giang
43 - 16
Bình Thuận
64 - 84
Thứ năm
9/5/2024
Tây Ninh
62 - 85
An Giang
20 - 27
Bình Thuận
56 - 64
Thứ năm
2/5/2024
Tây Ninh
90 - 51
An Giang
51 - 38
Bình Thuận
78 - 33
Thứ năm
25/4/2024
Tây Ninh
75 - 12
An Giang
02 - 99
Bình Thuận
32 - 80
Thứ năm
18/4/2024
Tây Ninh
48 - 21
An Giang
31 - 42
Bình Thuận
27 - 58
Thứ năm
11/4/2024
Tây Ninh
41 - 84
An Giang
88 - 28
Bình Thuận
00 - 73
Thứ năm
4/4/2024
Tây Ninh
78 - 15
An Giang
88 - 41
Bình Thuận
21 - 19
Thứ năm
28/3/2024
Tây Ninh
78 - 42
An Giang
36 - 23
Bình Thuận
13 - 65
Thứ năm
21/3/2024
Tây Ninh
51 - 10
An Giang
04 - 57
Bình Thuận
11 - 37
Thứ năm
14/3/2024
Tây Ninh
17 - 08
An Giang
13 - 46
Bình Thuận
54 - 09
Thứ năm
7/3/2024
Tây Ninh
91 - 96
An Giang
84 - 24
Bình Thuận
11 - 42
Thứ năm
29/2/2024
Tây Ninh
46 - 98
An Giang
88 - 63
Bình Thuận
71 - 10
Thứ năm
22/2/2024
Tây Ninh
68 - 39
An Giang
81 - 04
Bình Thuận
73 - 75
Thứ năm
15/2/2024
Tây Ninh
63 - 26
An Giang
34 - 29
Bình Thuận
34 - 43
Thứ năm
8/2/2024
Tây Ninh
99 - 05
An Giang
48 - 66
Bình Thuận
08 - 46
Thứ năm
1/2/2024
Tây Ninh
13 - 59
An Giang
84 - 36
Bình Thuận
48 - 50
Thứ năm
25/1/2024
Tây Ninh
48 - 78
An Giang
30 - 60
Bình Thuận
73 - 36
Thứ năm
18/1/2024
Tây Ninh
49 - 62
An Giang
87 - 82
Bình Thuận
39 - 23
Thứ năm
11/1/2024
Tây Ninh
64 - 58
An Giang
80 - 79
Bình Thuận
63 - 75
Thứ năm
4/1/2024
Tây Ninh
31 - 30
An Giang
21 - 55
Bình Thuận
95 - 04
Thứ năm
28/12/2023
Tây Ninh
68 - 54
An Giang
00 - 42
Bình Thuận
87 - 47