KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi

Thứ bảy Ngày: 15/02/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
0,1,700,1,2,4
0,610,4
023,5,6,8
2,3,433
0,143,6
257
2,4,861,7
5,670
286
 9 
Giải ĐB
771204
Giải nhất
60226
Giải nhì
57043
Giải ba
86210
76925
Giải tư
47714
41202
65170
20061
58623
38957
44886
Giải năm
8446
Giải sáu
7867
0828
6033
Giải bảy
100
Giải 8
01
 
Thứ bảy Ngày: 08/02/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
903
4,718
2,4,522,6,8
0,435
741,2,3,6
82
352
2,4,76 
871,4,6
1,2,4287
 90
Giải ĐB
901143
Giải nhất
91374
Giải nhì
82822
Giải ba
55652
89341
Giải tư
74948
67728
03203
18671
83318
46546
77490
Giải năm
8335
Giải sáu
2187
4348
7176
Giải bảy
026
Giải 8
42
 
Thứ bảy Ngày: 01/02/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
90 
2,715,7,8
7,921
8238,92
 4 
1,858
 67,9
1,671,2
1,3,5832,5,9
32,6,890,2
Giải ĐB
386618
Giải nhất
27889
Giải nhì
91158
Giải ba
19872
31283
Giải tư
94421
51390
48415
01585
16438
35617
39592
Giải năm
5483
Giải sáu
6939
1971
5639
Giải bảy
467
Giải 8
69
 
Thứ bảy Ngày: 25/01/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
0,7,900,6
52,71 
 27
83 
6,8245
4,9512,6,7
0,564
2,570,1
 83,42,9
8,990,5,9
Giải ĐB
229195
Giải nhất
02864
Giải nhì
82084
Giải ba
20290
04970
Giải tư
67206
20500
79327
11283
49699
76551
52371
Giải năm
0684
Giải sáu
3756
5051
1089
Giải bảy
545
Giải 8
57
 
Thứ bảy Ngày: 18/01/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
40 
1,4,911,7
623
2,736,8
 40,1,5,9
4,6,75 
3,862,5
1,873,5
3,8286,7,82
491
Giải ĐB
886840
Giải nhất
13349
Giải nhì
63845
Giải ba
89888
95191
Giải tư
92065
76575
79273
00462
58617
43038
41623
Giải năm
3186
Giải sáu
0487
1036
0341
Giải bảy
811
Giải 8
88
 
Thứ bảy Ngày: 11/01/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
701
0,1,3,6211,2,4
1,322 
 31,22
1,4,844
656
5,8612,5,82
970
6284,6
 97
Giải ĐB
793831
Giải nhất
44861
Giải nhì
11668
Giải ba
35501
13711
Giải tư
56744
94412
77656
85368
21684
36965
45861
Giải năm
8470
Giải sáu
2497
8832
7614
Giải bảy
886
Giải 8
32
 
Thứ bảy Ngày: 04/01/2020XSXSQNG
ChụcSốĐ.Vị
7201,4
0,3,612,8,9
1,4,62 
 31
042
555,9
761,2,82
7702,6,7
1,6289
1,5,89 
Giải ĐB
012276
Giải nhất
04970
Giải nhì
92577
Giải ba
35018
10259
Giải tư
22561
00101
20404
95112
22489
59442
49431
Giải năm
3368
Giải sáu
9855
0219
0462
Giải bảy
970
Giải 8
68