Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
20/7/2024
TP. HCM
14 - 39
Long An
03 - 23
Bình Phước
55 - 69
Hậu Giang
25 - 48
Thứ bảy
13/7/2024
TP. HCM
83 - 03
Long An
60 - 27
Bình Phước
10 - 35
Hậu Giang
58 - 28
Thứ bảy
6/7/2024
TP. HCM
09 - 20
Long An
92 - 13
Bình Phước
87 - 93
Hậu Giang
28 - 00
Thứ bảy
29/6/2024
TP. HCM
84 - 30
Long An
63 - 53
Bình Phước
33 - 37
Hậu Giang
64 - 06
Thứ bảy
22/6/2024
TP. HCM
13 - 91
Long An
81 - 14
Bình Phước
45 - 40
Hậu Giang
95 - 59
Thứ bảy
15/6/2024
TP. HCM
61 - 08
Long An
65 - 49
Bình Phước
96 - 97
Hậu Giang
29 - 21
Thứ bảy
8/6/2024
TP. HCM
33 - 33
Long An
89 - 16
Bình Phước
42 - 94
Hậu Giang
50 - 13
Thứ bảy
1/6/2024
TP. HCM
10 - 58
Long An
42 - 94
Bình Phước
84 - 51
Hậu Giang
84 - 40
Thứ bảy
25/5/2024
TP. HCM
56 - 36
Long An
28 - 77
Bình Phước
29 - 32
Hậu Giang
54 - 64
Thứ bảy
18/5/2024
TP. HCM
18 - 56
Long An
13 - 47
Bình Phước
41 - 81
Hậu Giang
39 - 31
Thứ bảy
11/5/2024
TP. HCM
63 - 36
Long An
96 - 75
Bình Phước
65 - 51
Hậu Giang
25 - 26
Thứ bảy
4/5/2024
TP. HCM
60 - 11
Long An
84 - 88
Bình Phước
55 - 50
Hậu Giang
73 - 37
Thứ bảy
27/4/2024
TP. HCM
80 - 21
Long An
03 - 54
Bình Phước
20 - 27
Hậu Giang
69 - 84
Thứ bảy
20/4/2024
TP. HCM
40 - 74
Long An
56 - 78
Bình Phước
79 - 99
Hậu Giang
74 - 54
Thứ bảy
13/4/2024
TP. HCM
70 - 25
Long An
40 - 04
Bình Phước
72 - 95
Hậu Giang
09 - 75
Thứ bảy
6/4/2024
TP. HCM
91 - 31
Long An
81 - 19
Bình Phước
03 - 71
Hậu Giang
92 - 56
Thứ bảy
30/3/2024
TP. HCM
59 - 85
Long An
56 - 25
Bình Phước
10 - 37
Hậu Giang
89 - 47
Thứ bảy
23/3/2024
TP. HCM
67 - 34
Long An
39 - 87
Bình Phước
51 - 95
Hậu Giang
18 - 28
Thứ bảy
16/3/2024
TP. HCM
00 - 16
Long An
90 - 06
Bình Phước
54 - 59
Hậu Giang
13 - 09
Thứ bảy
9/3/2024
TP. HCM
95 - 56
Long An
62 - 03
Bình Phước
53 - 02
Hậu Giang
91 - 53
Thứ bảy
2/3/2024
TP. HCM
09 - 49
Long An
27 - 62
Bình Phước
01 - 88
Hậu Giang
16 - 18
Thứ bảy
24/2/2024
TP. HCM
24 - 41
Long An
93 - 72
Bình Phước
03 - 67
Hậu Giang
96 - 03
Thứ bảy
17/2/2024
TP. HCM
37 - 27
Long An
38 - 77
Bình Phước
40 - 20
Hậu Giang
93 - 46
Thứ bảy
10/2/2024
TP. HCM
89 - 89
Long An
00 - 05
Bình Phước
77 - 33
Hậu Giang
20 - 04
Thứ bảy
3/2/2024
TP. HCM
07 - 50
Long An
57 - 20
Bình Phước
93 - 19
Hậu Giang
88 - 66
Thứ bảy
27/1/2024
TP. HCM
28 - 97
Long An
26 - 63
Bình Phước
69 - 92
Hậu Giang
25 - 18
Thứ bảy
20/1/2024
TP. HCM
11 - 39
Long An
49 - 30
Bình Phước
20 - 25
Hậu Giang
04 - 03
Thứ bảy
13/1/2024
TP. HCM
22 - 23
Long An
50 - 33
Bình Phước
18 - 67
Hậu Giang
89 - 03
Thứ bảy
6/1/2024
TP. HCM
26 - 99
Long An
74 - 03
Bình Phước
72 - 11
Hậu Giang
98 - 54
Thứ bảy
30/12/2023
TP. HCM
85 - 24
Long An
81 - 23
Bình Phước
71 - 82
Hậu Giang
51 - 48