MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  08/07/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00740 | Ngày quay thưởng 23/06/2022

 • 10
 • 22
 • 23
 • 34
 • 46
 • 54
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 120,359,597,700đ
Jackpot 2         0 4,468,151,750đ
Giải nhất       26 40,000,000đ
Giải nhì      1,251 500,000đ
Giải ba     26,671 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00739 | Ngày quay thưởng 21/06/2022

 • 09
 • 13
 • 19
 • 21
 • 34
 • 51
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 112,724,914,800đ
Jackpot 2         0 3,619,853,650đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,387 500,000đ
Giải ba     28,067 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00738 | Ngày quay thưởng 18/06/2022

 • 06
 • 27
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 107,146,231,950đ
Jackpot 2         1 7,616,155,500đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1,100 500,000đ
Giải ba     25,139 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00737 | Ngày quay thưởng 16/06/2022

 • 09
 • 13
 • 21
 • 40
 • 51
 • 54
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 99,398,788,050đ
Jackpot 2         0 6,755,328,400đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      936 500,000đ
Giải ba     21,336 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00736 | Ngày quay thưởng 14/06/2022

 • 02
 • 15
 • 26
 • 32
 • 35
 • 36
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 92,299,663,650đ
Jackpot 2         0 5,966,536,800đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1,044 500,000đ
Giải ba     23,230 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00735 | Ngày quay thưởng 11/06/2022

 • 10
 • 18
 • 23
 • 25
 • 45
 • 47
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 85,597,658,400đ
Jackpot 2         0 5,221,869,550đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      1,035 500,000đ
Giải ba     21,866 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00734 | Ngày quay thưởng 09/06/2022

 • 30
 • 31
 • 35
 • 43
 • 48
 • 50
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,919,472,900đ
Jackpot 2         0 4,590,960,050đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      699 500,000đ
Giải ba     16,202 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00733 | Ngày quay thưởng 07/06/2022

 • 16
 • 17
 • 21
 • 28
 • 39
 • 50
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 74,335,915,200đ
Jackpot 2         0 3,970,564,750đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      930 500,000đ
Giải ba     18,298 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00732 | Ngày quay thưởng 04/06/2022

 • 03
 • 17
 • 27
 • 30
 • 34
 • 49
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,506,838,200đ
Jackpot 2         0 3,545,111,750đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      800 500,000đ
Giải ba     17,001 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00731 | Ngày quay thưởng 02/06/2022

 • 07
 • 11
 • 28
 • 30
 • 33
 • 50
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,823,715,000đ
Jackpot 2         0 3,246,986,950đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      787 500,000đ
Giải ba     15,500 50,000đ