MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/10/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00632 | Ngày quay thưởng 12/10/2021

 • 14
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 74,329,390,200đ
Jackpot 2         0 4,580,090,300đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      715 500,000đ
Giải ba     14,821 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00631 | Ngày quay thưởng 09/10/2021

 • 01
 • 22
 • 25
 • 38
 • 39
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 71,577,732,450đ
Jackpot 2         0 4,274,350,550đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      609 500,000đ
Giải ba     13,743 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00630 | Ngày quay thưởng 07/10/2021

 • 06
 • 15
 • 21
 • 24
 • 45
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,234,635,100đ
Jackpot 2         0 4,014,006,400đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      577 500,000đ
Giải ba     13,241 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00629 | Ngày quay thưởng 05/10/2021

 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 38
 • 43
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,505,291,850đ
Jackpot 2         0 3,821,857,150đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      697 500,000đ
Giải ba     13,893 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/10/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00628 | Ngày quay thưởng 02/10/2021

 • 05
 • 06
 • 22
 • 26
 • 49
 • 51
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,583,214,500đ
Jackpot 2         0 3,608,293,000đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      437 500,000đ
Giải ba     8,958 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 30/09/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00627 | Ngày quay thưởng 30/09/2021

 • 18
 • 23
 • 26
 • 32
 • 46
 • 49
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,225,888,500đ
Jackpot 2         0 3,457,479,000đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      547 500,000đ
Giải ba     11,347 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/09/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00626 | Ngày quay thưởng 28/09/2021

 • 07
 • 22
 • 25
 • 40
 • 49
 • 50
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,152,928,850đ
Jackpot 2         0 3,227,150,150đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      543 500,000đ
Giải ba     11,145 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/09/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00625 | Ngày quay thưởng 25/09/2021

 • 07
 • 20
 • 27
 • 43
 • 48
 • 51
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,108,577,500đ
Jackpot 2         2 4,918,411,450đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      586 500,000đ
Giải ba     10,788 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/09/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00624 | Ngày quay thưởng 23/09/2021

 • 06
 • 07
 • 21
 • 25
 • 27
 • 49
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,649,592,000đ
Jackpot 2         0 4,756,301,950đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      468 500,000đ
Giải ba     10,111 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/09/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00623 | Ngày quay thưởng 21/09/2021

 • 15
 • 24
 • 25
 • 40
 • 42
 • 50
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,957,293,200đ
Jackpot 2         0 4,568,268,750đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      456 500,000đ
Giải ba     10,072 50,000đ