MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/05/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8642
  B
  1511
  C
  1575
  D
  8654
  E
  8060
  G
  6912
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  G
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00386 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8654
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1575
 • 6912
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8642
 • 1511
 • 8060
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 654
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 421 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7877
   B
   5164
   C
   6146
   D
   3385
   E
   2495
   G
   8489
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00385 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3385
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6146
 • 8489
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7877
 • 5164
 • 2495
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 385
 • 54 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 389 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1568
   B
   3209
   C
   2121
   D
   8785
   E
   9505
   G
   5999
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00384 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9505
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8785
 • 3209
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1568
 • 2121
 • 5999
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 505
 • 90 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 502 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6649
   B
   6167
   C
   3269
   D
   9205
   E
   2856
   G
   4409
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00383 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3269
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9205
 • 2856
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6649
 • 6167
 • 4409
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 269
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 69
 • 792 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1660
   B
   6251
   C
   2254
   D
   8802
   E
   1012
   G
   4318
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00382 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6251
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1012
 • 2254
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1660
 • 8802
 • 4318
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 251
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 812 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9872
   B
   4019
   C
   8562
   D
   0646
   E
   4500
   G
   2478
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00381 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2478
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9872
 • 4019
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8562
 • 0646
 • 4500
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 478
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 78
 • 514 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0210
   B
   1709
   C
   8004
   D
   8386
   E
   5560
   G
   9066
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00380 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8004
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9066
 • 8386
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0210
 • 1709
 • 5560
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 004
 • 524 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 733 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2087
   B
   0317
   C
   7067
   D
   9144
   E
   5501
   G
   7738
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00379 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2087
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9144
 • 7067
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0317
 • 5501
 • 7738
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 087
 • 163 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 390 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5968
   B
   4264
   C
   6148
   D
   2085
   E
   8131
   G
   2924
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00378 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6148
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2924
 • 4264
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5968
 • 2085
 • 8131
 • 59 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 148
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 48
 • 366 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4716
   B
   0301
   C
   2006
   D
   7897
   E
   1657
   G
   9499
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00377 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7897
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9499
 • 4716
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0301
 • 2006
 • 1657
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 897
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 502 vé