MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/05/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6928
  B
  8621
  C
  1619
  D
  3394
  E
  4344
  G
  8332
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  A
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00360 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8621
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4344
 • 6928
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1619
 • 3394
 • 8332
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 621
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 546 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0899
   B
   1300
   C
   0387
   D
   8386
   E
   2012
   G
   2249
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00359 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2012
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2249
 • 8386
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0899
 • 1300
 • 0387
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 012
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 1,069 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1304
   B
   6110
   C
   4145
   D
   2248
   E
   1088
   G
   7625
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00358 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2248
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1304
 • 6110
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4145
 • 1088
 • 7625
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 248
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 48
 • 518 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6355
   B
   6806
   C
   9573
   D
   4580
   E
   1216
   G
   6135
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00357 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6355
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4580
 • 9573
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6806
 • 1216
 • 6135
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 355
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 55
 • 560 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9553
   B
   6490
   C
   8552
   D
   6245
   E
   3146
   G
   9913
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00356 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6245
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9553
 • 9913
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6490
 • 8552
 • 3146
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 245
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 403 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0285
   B
   8732
   C
   7394
   D
   5716
   E
   4079
   G
   5673
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00355 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5673
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0285
 • 7394
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8732
 • 5716
 • 4079
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 673
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 614 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6061
   B
   2822
   C
   5647
   D
   8107
   E
   1428
   G
   0309
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00354 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6061
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5647
 • 0309
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2822
 • 8107
 • 1428
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 061
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 690 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0991
   B
   7568
   C
   7532
   D
   1478
   E
   2827
   G
   6457
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00353 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2827
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6457
 • 7568
 • 20 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0991
 • 7532
 • 1478
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 827
 • 87 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 27
 • 760 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2481
   B
   9940
   C
   3675
   D
   1338
   E
   6616
   G
   7140
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00352 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9940
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1338
 • 6616
 • 31 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2481
 • 3675
 • 7140
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 940
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8138
   B
   3921
   C
   1988
   D
   0159
   E
   1684
   G
   6095
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00351 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6095
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3921
 • 8138
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1988
 • 0159
 • 1684
 • 34 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 879 vé