MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Chủ Nhật

Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
84 - 88
Kiên Giang
52 - 17
Đà Lạt
50 - 79
Chủ nhật
7/10/2018
Tiền Giang
50 - 85
Kiên Giang
09 - 00
Đà Lạt
79 - 62
Chủ nhật
30/9/2018
Tiền Giang
49 - 16
Kiên Giang
59 - 69
Đà Lạt
08 - 40
Chủ nhật
23/9/2018
Tiền Giang
27 - 27
Kiên Giang
59 - 49
Đà Lạt
78 - 40
Chủ nhật
16/9/2018
Tiền Giang
08 - 27
Kiên Giang
68 - 76
Đà Lạt
38 - 07
Chủ nhật
9/9/2018
Tiền Giang
22 - 23
Kiên Giang
90 - 46
Đà Lạt
88 - 36
Chủ nhật
2/9/2018
Tiền Giang
20 - 65
Kiên Giang
95 - 14
Đà Lạt
99 - 49
Chủ nhật
26/8/2018
Tiền Giang
83 - 69
Kiên Giang
38 - 43
Đà Lạt
72 - 63
Chủ nhật
19/8/2018
Tiền Giang
54 - 13
Kiên Giang
61 - 08
Đà Lạt
44 - 12
Chủ nhật
12/8/2018
Tiền Giang
28 - 25
Kiên Giang
05 - 84
Đà Lạt
24 - 49
Chủ nhật
5/8/2018
Tiền Giang
36 - 86
Kiên Giang
15 - 89
Đà Lạt
88 - 60
Chủ nhật
29/7/2018
Tiền Giang
79 - 93
Kiên Giang
00 - 54
Đà Lạt
92 - 71
Chủ nhật
22/7/2018
Tiền Giang
99 - 56
Kiên Giang
75 - 36
Đà Lạt
75 - 07
Chủ nhật
15/7/2018
Tiền Giang
55 - 86
Kiên Giang
38 - 71
Đà Lạt
92 - 83
Chủ nhật
8/7/2018
Tiền Giang
63 - 12
Kiên Giang
86 - 62
Đà Lạt
02 - 88
Chủ nhật
1/7/2018
Tiền Giang
42 - 18
Kiên Giang
26 - 67
Đà Lạt
37 - 17
Chủ nhật
24/6/2018
Tiền Giang
09 - 84
Kiên Giang
42 - 49
Đà Lạt
96 - 10
Chủ nhật
17/6/2018
Tiền Giang
45 - 69
Kiên Giang
48 - 83
Đà Lạt
95 - 18
Chủ nhật
10/6/2018
Tiền Giang
64 - 15
Kiên Giang
28 - 08
Đà Lạt
90 - 55
Chủ nhật
3/6/2018
Tiền Giang
07 - 47
Kiên Giang
10 - 60
Đà Lạt
64 - 85
Chủ nhật
27/5/2018
Tiền Giang
53 - 97
Kiên Giang
10 - 16
Đà Lạt
69 - 87
Chủ nhật
20/5/2018
Tiền Giang
05 - 25
Kiên Giang
34 - 54
Đà Lạt
72 - 63
Chủ nhật
13/5/2018
Tiền Giang
19 - 40
Kiên Giang
83 - 22
Đà Lạt
14 - 03
Chủ nhật
6/5/2018
Tiền Giang
37 - 54
Kiên Giang
14 - 38
Đà Lạt
69 - 89
Chủ nhật
29/4/2018
Tiền Giang
09 - 78
Kiên Giang
51 - 89
Đà Lạt
85 - 22
Chủ nhật
22/4/2018
Tiền Giang
45 - 97
Kiên Giang
90 - 50
Đà Lạt
27 - 30
Chủ nhật
15/4/2018
Tiền Giang
96 - 19
Kiên Giang
18 - 41
Đà Lạt
15 - 63
Chủ nhật
8/4/2018
Tiền Giang
53 - 82
Kiên Giang
01 - 77
Đà Lạt
14 - 23
Chủ nhật
1/4/2018
Tiền Giang
95 - 94
Kiên Giang
58 - 51
Đà Lạt
47 - 23
Chủ nhật
25/3/2018
Tiền Giang
13 - 72
Kiên Giang
40 - 21
Đà Lạt
41 - 46