MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/04/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/04/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0495
  B
  8478
  C
  2763
  D
  8052
  E
  9464
  G
  8863
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  B
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00068 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2763
 • 38 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8052
 • 8478
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0495
 • 9464
 • 8863
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 763
 • 200 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 63
 • 1,502 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6730
   B
   3291
   C
   0066
   D
   1287
   E
   0778
   G
   0775
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00067 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0066
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0778
 • 1287
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6730
 • 3291
 • 0775
 • 45 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 066
 • 68 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 1,160 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9945
   B
   1450
   C
   3868
   D
   1996
   E
   1773
   G
   3393
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00066 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1773
 • 64 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9945
 • 1450
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3868
 • 1996
 • 3393
 • 103 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 773
 • 213 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 1,289 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7958
   B
   7476
   C
   3772
   D
   7519
   E
   1265
   G
   8377
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00065 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8377
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7476
 • 3772
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7958
 • 7519
 • 1265
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 377
 • 104 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 1,066 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0529
   B
   2817
   C
   8293
   D
   0900
   E
   0955
   G
   1548
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00064 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0900
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8293
 • 0955
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0529
 • 2817
 • 1548
 • 53 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 900
 • 63 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 00
 • 823 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5964
   B
   0584
   C
   9596
   D
   0700
   E
   8335
   G
   2248
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00063 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9596
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8335
 • 5964
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0584
 • 0700
 • 2248
 • 36 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 596
 • 75 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 984 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2234
   B
   8528
   C
   1289
   D
   7229
   E
   8515
   G
   8022
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00062 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1289
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2234
 • 7229
 • 35 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8528
 • 8515
 • 8022
 • 92 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 289
 • 154 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 1,142 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3605
   B
   9562
   C
   3959
   D
   5533
   E
   4307
   G
   1120
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00061 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9562
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5533
 • 3959
 • 51 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3605
 • 4307
 • 1120
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 562
 • 166 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 62
 • 1,186 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0138
   B
   2085
   C
   6915
   D
   9390
   E
   4457
   G
   2656
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00060 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2085
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2656
 • 6915
 • 41 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0138
 • 9390
 • 4457
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 085
 • 59 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 905 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1190
   B
   0875
   C
   8495
   D
   9553
   E
   0334
   G
   6155
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00059 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6155
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8495
 • 9553
 • 24 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1190
 • 0875
 • 0334
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 155
 • 89 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 55
 • 1,073 vé