MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.minhngoc.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   0.93% (5 lượt)
02
   0.56% (3 lượt)
03
   0.74% (4 lượt)
04
   1.85% (10 lượt)
05
   0.74% (4 lượt)
06
   0.74% (4 lượt)
07
   0.37% (2 lượt)
08
   1.30% (7 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   0.56% (3 lượt)
11
   1.48% (8 lượt)
12
   1.30% (7 lượt)
13
   0.74% (4 lượt)
14
   1.11% (6 lượt)
15
   1.67% (9 lượt)
16
   1.30% (7 lượt)
17
   1.85% (10 lượt)
18
   1.85% (10 lượt)
19
   1.48% (8 lượt)
20
   1.11% (6 lượt)
21
   0.37% (2 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   0.37% (2 lượt)
24
   0.37% (2 lượt)
25
   0.93% (5 lượt)
26
   1.11% (6 lượt)
27
   0.74% (4 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   0.37% (2 lượt)
30
   0.93% (5 lượt)
31
   1.11% (6 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   1.30% (7 lượt)
35
   0.74% (4 lượt)
36
   0.74% (4 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.30% (7 lượt)
39
   1.48% (8 lượt)
40
   0.56% (3 lượt)
41
   0.37% (2 lượt)
42
   0.93% (5 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   1.11% (6 lượt)
45
   2.04% (11 lượt)
46
   0.74% (4 lượt)
47
   0.74% (4 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   1.67% (9 lượt)
50
   0.93% (5 lượt)
51
   1.30% (7 lượt)
52
   0.19% (1 lượt)
53
   0.74% (4 lượt)
54
   0.56% (3 lượt)
55
   0.56% (3 lượt)
56
   1.11% (6 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   0.19% (1 lượt)
59
   1.11% (6 lượt)
60
   1.48% (8 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   1.30% (7 lượt)
63
   0.93% (5 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   1.85% (10 lượt)
67
   0.56% (3 lượt)
68
   0.37% (2 lượt)
69
   0.56% (3 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   0.37% (2 lượt)
75
   1.48% (8 lượt)
76
   1.30% (7 lượt)
77
   0.56% (3 lượt)
78
   1.48% (8 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   1.48% (8 lượt)
81
   0.74% (4 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   1.67% (9 lượt)
84
   2.59% (14 lượt)
85
   0.56% (3 lượt)
86
   1.11% (6 lượt)
87
   1.67% (9 lượt)
88
   1.48% (8 lượt)
89
   1.30% (7 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   1.30% (7 lượt)
93
   0.93% (5 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
95
   1.67% (9 lượt)
96
   0.93% (5 lượt)
97
   0.56% (3 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.11% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 16/01/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

11 4 Lần Tăng 1
16 3 Lần Giảm 1
27 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Tăng 1
66 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

34 6 Lần Không tăng
11 5 Lần Tăng 1
15 5 Lần Không tăng
17 5 Lần Không tăng
66 5 Lần Không tăng
89 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

84 14 Lần Giảm 1
45 11 Lần Không tăng
04 10 Lần Không tăng
17 10 Lần Không tăng
18 10 Lần Không tăng
66 10 Lần Không tăng
15 9 Lần Không tăng
49 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Không tăng
95 9 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

38 (3 Ngày) (3 lần)
27 (2 Ngày) (3 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
39 (2 Ngày) (3 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
95 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

90      31 lần
53      24 lần
10      23 lần
24      17 lần
58      17 lần
68      17 lần
02      16 lần
28      16 lần
77      16 lần
54      15 lần
67      15 lần
73      15 lần
22      12 lần
74      12 lần
40      11 lần
47      11 lần
81      11 lần
07      10 lần
21      10 lần
82      10 lần
29      9 lần
44      9 lần
52      9 lần
65      9 lần
41      8 lần
60      8 lần
71      8 lần
96      8 lần
37      7 lần
48      7 lần
57      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 4
0 6 Lần 0
13 Lần 0
1 8 Lần 0
9 Lần 4
2 8 Lần 2
19 Lần 4
3 8 Lần 0
6 Lần 4
4 9 Lần 3
3 Lần 1
5 11 Lần 3
11 Lần 4
6 13 Lần 3
5 Lần 2
7 8 Lần 5
10 Lần 0
8 7 Lần 3
8 Lần 5
9 12 Lần 1